Det er lovpligtigt at registrere alle implantater i Sundhedsdatastyrelsens (SDS) nationale implantatregister. I praksis skal det ske via stregkodeskanning.

Ved hjælp af CGI’s IRS-løsning (Implantatregistreringssystem) kan I gøre dette meget enklere, spare en masse tid og samtidig nedbringe risikoen for fejl.

Lad os give et eksempel fra operationsstuen…

Sygeplejersken åbner IRS-løsningen. Under operationen og efterhånden som implantaterne anvendes til patienten, skanner sygeplejersken blot stregkoderne, hvorefter implantaterne vises i et oversigtsbillede dedikeret til den enkelte patient.

Når operationen er ovre, sendes data, afhængig af valgte integrationer, til det nationale implantatregister, journalføringssystem, indkøbssystem, kliniske databaser eller andre relevante systemer. Afhængig af de valgte integrationer validerer IRS de data der ønskes.

Med IRS kan I således nemt efterleve både journalføringspligten samt den lovpligtige indberetning til Sundhedsdatastyrelsens nationale implantatregi-ster.

IRS understøtter også, hvis I vil ændre eller slette tidligere indberettede implantater. Desuden kan I i IRS naturligvis også indberette valgte data og/eller lovkrævede data ved udtagning af implantater.

Den vigtigste pointe ud over Sundhedsdatastyrelsens krav, var at plejepersonalet ikke skulle få ekstra opgaver og det skulle være nemt at gå til. Løsningen skulle både tilgodese journaliseringspligten og Sundhedsdatastyrelsens krav til registrering og sporing af implantater. På sigt skulle det også være muligt at bestille et implantat direkte hos leverandøren. Vi er glade for at kunne sige, at når forarbejdet med de nødvendige oplysninger i indkøbssystemet ILS, er gjort, så virker IRS lige efter hensigten.

Dilek Güler - IT-projektleder, Klinisk IT, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Læs hele interviewet her

 

Mange fordele med IRS

  • De kliniske arbejdsgangene lettes betydeligt – både ift. indberetning af implantater og journalføringen
  • Indberetningssnitfladen hos SDS er udviklet til stregkodeindlæsning – med IRS kan dette ske både hurtigt og tidstro
  • Optimering af patientsikkerhed – sikkerhed for at korrekte implantatoplysninger indberettes for alle patienter
  • Kræver ingen database, vedligehold eller brugeradministration
  • Automatisk validering af dato, tid, CPR, SOR-kode samt produktinformationer
  • Med IRS opfyldes både den lovpligtig indberetning af implantater fra 1/7-2018 samt den eksisterende journalføringspligt (ved integration til EPJ)

Et naturlig flow i processen på operationsstuen ved registrering af implantater

Afhængig af ambitionsniveau kan I vælge flere løsningsmodeller:

  • I kan bibeholde jeres eksisterende løsning mht. journalføring af implantater og blot opfylde lovkravet om indberetning.
  • I kan optimere arbejdsgangen med journalføring, så I i en og samme arbejdsgang får indberettet håndteringen af implantaterne, samtidig med at en integration til journalføringssystemet automatisk journalfører de forbrugte implantater.
  • I kan ved journalføring berige jeres journal data med oplysninger fra Indkøbssystemet. Dette kan være oplysninger som f.eks. varebetegnelse, producentnavn (jf. journalføringsloven), leverandørnavn, leverandørvarenummer, varepris.

I bestemmer selv ambitionsniveauet. IRS er et selvstændigt og servicebaseret modul, som efter dine ønsker kan udveksle data med både Indkøbs-/ERP-system, EPJ/journalføringssystem, kliniske databaser mv.

Oplev hvordan det virker i praksis

Ønsker I en demonstration af løsningen, hvor I samtidigt kan få svar på eventuelle spørgsmål, som er relateret til jeres konkrete problemstillinger, så kontakt os endelig.