Lægemiddelstyrelsen har valgt CGI til at drive og udvikle it-systemet Minerva. Ideen til systemet blev født under COVID-19 pandemien, og i dag er Minerva en vigtig del af Danmarks beredskab på sundhedsområdet. Læs hvorfor

Forsyningssikkerhed er noget, vi jævnligt taler om i Danmark. De fleste tænker nok på at  borgere og virksomheder også kan få elektricitet, vand og varme når ydre omstændigheder risikerer at påvirke forsyningen. For eksempel strejker og blokader, vejrforhold, internationale konflikter og så videre.

Men høj forsyningssikkerhed er lige så vigtig for det danske samfund, når vi taler om vacciner og lægemidler.

Normalt kan vi her i Danmark glæde os over, at forsyningssikkerheden for lægemidler og vacciner generelt er høj. En af grundene er, at apotekerne ofte kan udlevere et alternativ til det lægemiddel, som lægen har ordineret.

Med andre ord: Hvis der er mangel på et bestemt lægemiddel, er der som regel et alternativ. Så det går sjældent ud over behandlingen af danske patienter, selv om det skulle knibe med en leverance.

Behov for overblik

Men forsyningsvanskeligheder kan stadig forekomme, også i Danmark. COVID-19 pandemien, hvor produktionen af vacciner havde svært ved at følge med, satte en tyk streg under behovet for at have et præcist overblik over landets beholdning af vacciner og kritiske lægemidler.

Derfor opstod ideen til et centralt, landsdækkende it-system ved navn Minerva, som Lægemiddelstyrelsen ejer. Og i de kommende år er det CGI, som skal drive og videreudvikle det vigtige system.

Minerva er et beredskabsinitiativ, som gør det muligt at sammenligne lagerbeholdningerne med udviklingen i forbruget af kritiske lægemidler og vacciner.

Sådan fungerer det

Det kan lade sig gøre fordi en række nøgleaktører hver dag indberetter data om forbruget og deres aktuelle beholdning. Data kommer bl.a. fra:

  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Grossister
  • Apoteker
  • Sygehusenes egne apoteker
  • Regionernes fælles indkøbsvirksomhed

Når alle disse informationer bliver samlet i ét system, som bliver opdateret på daglig basis, har Lægemiddelstyrelsen et præcist indblik i, hvordan lagerbeholdningen af kritiske lægemidler og vacciner udvikler sig på daglig basis.

Data giver også mulighed for at vurdere om der er risiko for forsyningsvanskeligheder, så Lægemiddelstyrelsen kan sætte tidligt ind overfor eventuelle problemer.

En vigtig opgave

"At have et velfungerende beredskab for kritiske lægemidler og vacciner er vigtigt for Danmark, og Minerva er en helt central komponent i det beredskab."

"Så det er en vigtig opgave, vi er blevet betroet med, og vi er stolte over at skulle løfte den," siger Henrik Mejlgaard, Vice President Consulting Services, Healthcare.

Han står i spidsen for den afdeling i CGI Danmark, som leverer løsninger til den danske sundhedssektor.

"I CGI har vi i mange år leveret it-løsninger til hele Danmarks sundhedssektor, som vi samarbejder tæt med. Vi har solid erfaring og dyb domæneviden på en lang række områder, og Minerva er endnu et godt eksempel på hvordan CGI er med til at understøtte sundhedssektoren med vigtige it-systemer," siger han.