Den stadig stigende konkurrence og de ændrede markedsvilkår i energisektoren medfører en øget efterspørgsel på at outsource hele eller dele af de administrative funktioner såsom fjernaflæsning, regningsforespørgsler, afregning, regningsudsendelser mv.

CGI tilbyder fuld eller delvis outsourcing af alle virksomhedens kundecenter- og afregningsfunktioner fra måleraflæsning og validering til afregning og opkrævning. Ud over en markant lavere omkostning tilfører vores Business Process Outsourcing Services værdi til din virksomhed ved at forbedre kundeoplevelsen samt frigøre ledelsesmæssig tid og ressourcer til at fokusere på kerneforretningen, herunder udvikling af nye produkter og services. Vi sikrer kortere vej fra idé til klingende mønt.