Vi kan hjælpe med Asset Management inden for fire områder:

 • Enterprise Asset Management (EAM): CGI Enterprise Asset Management gør det muligt, at holde styr på alt omkring det enkelte aktiv til hele aktivmassen. Systemet opsamler værdifuld information fra aktiverne - og på den baggrund kan virksomheden optimere og træffe informerede beslutninger, der driver virksomhedens performance og resultater
 • Mobile Workforce Management (MWM): Opsamling af data og styring af aktiviteterne hos det personale, der opbygger og vedligeholder din virksomheds aktiver er lige så vigtigt, som at styre selve materiellet. Vi udstyrer din arbejdsstyrke med værdifuld information og værktøjer, som øger medarbejdernes Asset Management færdigheder og produktivitet
 • Proactive Asset Management (PAM): PAM hjælper med overvågning og kontrol af dine aktivers tilstand. Vores systemer til overvågningskontrol og datafangst (SCADA) gør din virksomhed i stand til effektivt at overvåge og kontrollere jeres aktiver – fjernbetjent og i marken.
 • BI og Asset Information Management: Vi kan tilbyde generelle BI-løsninger og specifikke AIM-løsninger, som leverer værdifuld information og analyser gennem hele aktivets levetid til forbedring af din virksomheds generelle Asset Management kompetencer og resultater.

Vi tilbyder en lang række EAM-løsninger. Vores portefølje inkluderer vores egen IP sammen med innovative løsninger fra vores samarbejdspartnere.

 

Nøjagtig realtidsinformation skaber et dynamisk, holistisk og detaljeret billede af din virksomheds drift. Og via mobilteknologi kan  arbejdsstyrken let få adgang til denne information – når som helst og hvor som helst. Det betyder, at du får større indsigt i og kontrol med, hvad der sker i hele din virksomheds drift, og opnår følgende fordele:

 • Forbedret aktivstyring til lavere omkostninger
 • Bedre styring af planlagt vedligehold
 • Mere effektive integrerede arbejdsprocedurer
 • Integration af Asset Management med andre virksomhedssystemer som fx ERP, intelligent aflæsning/netværk samt kundeservice- og faktureringssystemer
 • Hurtigere reaktionsevne på et skiftende marked og forretningsbetingelser, kundekrav, teknisk udstyr og arbejdsstyrkeforhold etc.
 • Øget sammenhæng og produktivitet i arbejdsstyrken
 • Mere effektiv beslutningstagen i alle jeres aktiviteter
   
utilities wind energy management edpr

I mange år har store energi- og forsyningsselskaber over hele verden sat deres lid til CGI for innovative, resultatdrevne Enterprise Asset Management (EAM) services og løsninger. Vi vil gerne fremhæve følgende af vores EAM-arbejder og -kompetencer:

 • Som stiftende medlem af Institute of Asset Management (IAM) bidrager vi aktivt til udviklingen af PAS-55 standarden, som nu udgør grundlaget for den nye ISO 55000 række af internationale standarder for EAM
 • Vi leverer styringssystemer til håndtering af aktiver, ressourcer og arbejdsstyrke til 60 af de største energi- og forsyningsselskaber i Nordamerika
 • Vi har udviklet en innovativ SAP-baseret styring af et mobilt arbejdsstyrkesystem for Anglian Water i Storbritannien
 • Vi har været aktive på GIS-området i mere end 20 år med levering af mere end 100 GIS-projekter verden over, herunder verdens største GIS-projekt for en kunde, der betjener 25 mio. forbrugere
 • Vores ARM-produktpakke er markedsførende for amerikanske distributionsselskaber og anvendes af 40 kunder
 • Vores PragmaCAD-løsning giver præcis og effektiv prognosticering, planlægning, udsendelse og kommunikation til mobile ressourcer og anvendes af 40 kunder
 • CGI’s RMS overvåger og kontrollerer energiproduktion for førende energi- og forsyningsselskaber som fx EDP Renewables, en af de største aktører inden for vindenergi globalt