Sukces firmy zależy od tworzenia i utrzymywania relacji z klientami. Umiejętność rozwijania i współpracy opiera się na zrozumieniu klienta, zaangażowaniu jego zasobów i skutecznym wykorzystaniu zasobów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Obecnie wyzwaniem dla firm jest zmiana modelu działania z produkto-centryczności na kliento-centryzm. Jest to wyzwanie, które wymaga ponownego zredefiniowania wykorzystania wielu kanałów, które są dziś do dyspozycji. Pojawienie się mediów społecznościowych jeszcze bardziej utrudniło sytuację i uczyniło ją bardziej złożoną.

Rozwiązania, które oferuje CGI w zarządzaniu relacjami z klientami (CRM) pomagają firmom tworzyć 360-stopniowy widok bazy klientów i szybko dostosowywać się do zmieniających się wymagań klientów.

Aby pomóc firmom w budowaniu lepszych relacji z klientami, CGI oferuje następujące usługi:

  • Strategia, planowanie i wdrażanie CRM
  • Identyfikacja, kształtowanie i zarządzanie przyjęciem strategii, procesów i komponentów technologicznych, które maksymalizują korzyści z programu CRM dla unikalnych wymagań biznesowych
  • Rekomendacja, wybór i propozycja platformy CRM
  • Tworzenie kompleksowej platformy CRM z odpowiednimi komponentami, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji
  • Wycena, segmentacja i analiza
CGI Customer Experience Monitoring