-- IMAGE GOES BELOW --

hydrogen bus

-- IMAGE GOES ABOVE --

Wsparcie zintegrowanej gospodarki wodorowej

Pobierz broszurę CGI AgileDX-Hydrogen

Kluczowy czynnik umożliwiający rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Osiągnięcie neutralności węglowej jest jednym z najpilniejszych wyzwań stojących przed naszym społeczeństwem. Ekosystemy energetyczne wspierane przez rządy, inwestorów i finansistów badają nowe technologie, koncepcje i źródła energii, które mogą być wsparciem dla zrównoważonej przyszłości energetycznej. Czysty i wielofunkcyjny wodór ma szansę stać się kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie celów związanych z redukcją emisji CO2.

 

Pobierz broszurę CGI AgileDX-Hydrogen

Rozwój ekosystemów wodorowych

Na całym świecie realizowane są projekty pilotażowe mające na celu przyspieszenie przejścia na gospodarkę napędzaną wodorem. Dla kluczowych interesariuszy tych projektów – w szczególności podmiotów finansujących – istotne jest monitorowanie postępu tych projektów.

CGI AgileDX-Hydrogen jest platformą wymiany danych, która łączy wszystkie zainteresowane strony na jednej płaszczyźnie w celu monitorowania, współpracy i komunikacji w zakresie tych projektów. Platforma ta umożliwia wgląd do wielu istotnych danych, które mogą wesprzeć nowe źródła finansowania, uruchomić nowe inicjatywy i pomóc we wprowadzeniu postępowego ustawodawstwa.

Wsparcie zintegrowanego rynku

CGI AgileDX-Hydrogen buduje wirtualny ekosystem wodoru tak, aby wszyscy uczestnicy rynku mieli dostęp do istotnych danych poprzez łatwo dostosowywane panele nawigacyjne. Jest to możliwa do konfiguracji, modułowa, zintegrowana i skalowalna platforma, która umożliwia bezproblemową wymianę danych i komunikację pomiędzy wszystkimi stronami rynku. Może być skalowana pod względem rozmiaru i funkcjonalności, aby dotrzymać kroku rozwojowi ekosystemu.

CGI AgileDX-Hydrogen obsługuje wiele kanałów komunikacyjnych i oferuje kontrolę dostępu, pojedyncze logowanie oraz rejestrowanie audytów z wbudowanymi funkcjami bezpieczeństwa.

Ponadto platforma wspiera zarządzanie danymi biznesowymi, modelami procesów i regułami biznesowymi całego ekosystemu, w tym takimi jak:

  • dane strukturalne, takie jak grupy aktywów, ich powiązania, kontrakty, a także możliwości magazynowe i produkcyjne,
  • dane o charakterze czasowym związane z wytwarzaniem, magazynowaniem, transportem i zużywanymi wolumenami.

Wszystkie te procesy i ich reguły są zintegrowane i można je konfigurować.

Kluczowe korzyści

  • Szablony branżowe i wysoce konfigurowalne modele zmniejszają koszty wdrożenia.
  • Wysoce adaptowalny model danych wspiera obecne i przyszłe procesy rynkowe.
  • Rozwiązanie modułowe umożliwia szybkie wejście na rynek.
  • Rozwiązanie gotowe do pracy w chmurze obniża koszty infrastruktury oraz koszty IT i utrzymania.

CGI AgileDX-Hydrogen - data exchange platform for hydrogen ecosystem market parties to take data-driven insight led decisions

Oparta na chmurze, elastyczna i przejrzysta

Platforma wspiera trzy kluczowe aspekty rozwoju ekosystemów wodorowych (patrz diagram powyżej) i pomaga osobom decyzyjnym i przedsiębiorstwom podejmować działania oparte na wiedzy.

CGI AgileDX-Hydrogen może być wdrożona w chmurze lub lokalnie. Podejście low-code pozwala użytkownikom konfigurować zmiany i łatwo integrować je z istniejącą infrastrukturą za pomocą interfejsów API REST i SOAP.

Wykorzystanie metod zwinnych w celu przyspieszenia wartości

Stosujemy zwinne podejście do wdrażania, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko uzyskać wgląd w swoje rozwiązania i zwiększyć ich wartość. Jesteśmy Złotym Partnerem SAFe i pierwszym globalnym partnerem transformacyjnym SAFe. Stosujemy także inne istotne skalowalne metody zwinne, takie jak Large-Scale Scrum (LeSS) i Disciplined Agile (DA), aby zwiększyć wartość w całym przedsiębiorstwie.

Pobierz PDF

„CGI udowadnia, że rozumie wyzwania związane z cyfryzacją zintegrowanej gospodarki wodorowej i posiada platformę, która wspiera wymagania informacyjne zintegrowanego rynku wodorowego”.

Patrick Cnubben, Program Manager, New Energy Coalition