Wartość głosu naszych Klientów: spostrzeżenia, dzięki którym możesz działać

Każdego roku w ramach naszego programu planowania strategicznego przeprowadzamy wywiady wykonawcze „CGI Voice of Our Clients” z około 1500 menedżerami biznesowymi i IT. Dzięki lepszemu zrozumieniu trendów i priorytetów klientów możemy lepiej dostosować nasze inwestycje do potrzeb klientów, podczas gdy nasi klienci uzyskują wgląd w informacje pomocne w ich inwestowaniu i strategiach, w tym:

 • Najważniejsze trendy branżowe oraz priorytety biznesowe i IT
 • Wiodące praktyki od kolegów z branży
 • Porównywanie danych między innymi firmami oraz z różnych branż i regionów

Dowiedz się o naszych spostrzeżeniach z wywiadów z 2020 roku w raportach CGI Client Global Insights Industry zamieszczonych na tej stronie oraz o możliwościach testów porównawczych wynikających z tego programu i bazy wiedzy.

Poznaj spostrzeżenia CGI w 2020 r.

CGI Client Global Insights 2020 przedstawia wyniki naszych wywiadów przeprowadzonych z 1447 menedżerami z branż i regionów, które obsługujemy. Wywiady są podzielone prawie 50/50 na okresy przed i po ogłoszeniu pandemii. Unikalny czas tych strategicznych rozmów dostarcza istotnych wniosków odnośnie tego, jak szybko zmieniają się priorytety biznesowe i IT. W tym roku liderzy wskazują na ciągłą koncentrację na spełnianiu oczekiwań klientów i obywateli przy rosnącym zapotrzebowaniu na elastyczność, automatyzację i analitykę.

Trendy branżowe

Trendy wywołane przez kryzys

 1. Digitalizacja w celu lepszego kontaktu z klientami/obywatelami

 2. Modernizacja IT

 3. Optymalizacja działalności

 4. Presja kosztowa/budżetowa

 5. Cyberbezpieczeństwo

Zaspokajanie cyfrowych potrzeb klientów pozostaje głównym trendem

Digitalizacja w celu spełnienia oczekiwań klientów i obywateli jest głównym trendem we wszystkich branżach jak w roku 2020, podobnie jak w roku 2019. Jednak kontrola kosztów wraz z presją budżetową i optymalizacją działalności mają większy wpływ w porównaniu z ubiegłym rokiem. Cyberbezpieczeństwo słabnie.

Skutki pandemii: W wywiadach przeprowadzonych po ogłoszeniu pandemii menedżerowie postrzegają znacznie większy wpływ na cyberbezpieczeństwo jako trend, niż na kontrolę kosztów.

Priorytety biznesowe

Najważniejsze priorytety biznesowe według ważności

 1. Doświadczenie klienta/obywatela

 2. Digitalizacja w celu lepszego kontaktu z klientami/obywatelami

 3. Optymalizacja działalności

 4. Modernizacja IT

 5. Usprawnienie łańcucha dostaw

Doświadczenie klienta jest nowym priorytetem biznesowym

Menedżerowie wskazują na coraz większą koncentrację na obsłudze klienta, jak również na usprawnieniu łańcucha dostaw. Dla dyrektorów handlowych elastyczność biznesowa jest trzecim najwyższym priorytetem, jednak szefowie rządów nie wspominają o tym. Głównym ograniczeniem w osiągnięciu tych priorytetów jest obecnie zmiana kultury i zarządzanie zmianą, co zastępuje presję kosztową/budżetową.

Skutki pandemii: W wywiadach przeprowadzonych po ogłoszeniu pandemii liczba menedżerów powołujących się na usprawnienie łańcucha dostaw jest znacznie wyższa.

Priorytety IT

Najważniejsze priorytety IT według ważności

 1. Digitalizacja w celu lepszego kontaktu z klientami/obywatelami

 2. Modernizacja IT

 3. Cyberbezpieczeństwo

 4. Modele dostarczania usług w chmurze

 5. Regulacja

Digitalizacja jest nowym priorytetem IT

W 2020 roku digitalizacja staje się głównym priorytetem IT przed tegoroczną modernizacją IT. Cyberbezpieczeństwo i przetwarzanie w chmurze również stają się priorytetami.

Skutki pandemii: W wywiadach przeprowadzonych po ogłoszeniu pandemii rośnie znaczenie modeli dotyczących cyberbezpieczeństwa i przetwarzania w chmurze.