Digital transformation

Resource center

Het is een probleem waarmee veel bedrijven te maken hebben: het IT-systeem dat de belangrijkste bedrijfsprocessen ondersteunt, is verouderd. Wat ooit zo innovatief was en perfect toegespitst op de wensen en behoeften van het bedrijf, dient gemoderniseerd te worden. IT-modernisatie...

Royal Flora Holland is een coöperatie van kwekers van planten en bloemen. De coöperatie vormt de grootste marktplaats voor sierteelt voor een van de belangrijkste exportsectoren in Nederland. RFH brengt via haar digitale platform vraag en aanbod bij elkaar om...

Gebrek aan financieel inzicht is een belangrijke oorzaak van schulden. Burgers kunnen met hulp van de Groningse Kredietbank (GKB) hun schulden oplossen en hun uitgaven weer onder controle krijgen. De GKB wil hen graag coachen naar financieel gezond gedrag, maar...

De huidige maatschappij verwacht dat mensen langer thuis blijven wonen of eerder vanuit het ziekenhuis naar huis gaan. Hierdoor wordt de thuiszorg voor zorgvragers steeds complexer. Dit betekent een grote uitdaging voor TSN Thuiszorg, dat onder deze lastige omstandigheden zijn...