Ad Buckens is een ervaren cybersecurity adviseur met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van Informatiebeveiliging en Cybersecurity bij organisaties in vitale infrastructuur. Na zijn opleiding Bestuurlijke Informatiekunde in Tilburg startte Ad zijn carriere bij KPMG. Via het Ministerie van Financiën kwam hij bij EY terecht waar hij in gecombineerde rollen op het vlak van audit en beveiliging actief is geweest. Inmiddels is hij sinds 2017 werkaam voor CGI.

Inhoudelijk focust Ad zich met name op de strategische en tactische kant van informatiebeveiliging. In het begin van zijn carrière lag de focus vooral op offensive security. Hij is betrokken geweest bij security assessments, penetratietests en red team operaties. De afgelopen jaren heeft Ad zijn aandacht verlegd naar defensive security en is hij betrokken bij programma’s waar organisaties hun cyberweerbaarheid verbeteren. Voor Ad start dit bij het in kaart brengen van dreigingen en bijbehorende risico’s. Hij heeft uitgebreide kennis op het gebied van risicoanalyse, awareness en compliance in zowel het IT- als OT-domein. Doelstelling daarbij is te komen tot het juiste weerbaarheidsniveau. De mix van technische en menselijke factoren is wat Ad uitdaagt in zijn werk. De menselijke factor blijft een onverminderd groot risico voor de beveiliging van vertrouwelijke informatie.

Ad is verbonden aan de Hogeschool Utrecht waar hij de master Security Management doceert. Daarnaast is hij trainer binnen de CGI graduate class en binnen de opleiding ‘Toezichthouder van de toekomst’.