Ad Buckens (1978) is een ervaren manager en expert op het gebied van Informatiebeveiliging en Cybersecurity. Hij is sinds 2001 actief in dit werkveld bij publieke en private organisaties, als leidinggevende en inhoudelijk expert. Cybersecurity zit hem in het bloed, waardoor hij iedere dag weer blij is om actief te zijn in deze zeer interessante en dynamische omgeving. Of het nu gaat om het uitzoeken van de laatste kwetsbaarheden en de impact daarvan op zijn klanten of het samenwerken aan het verhogen van het bewustzijn van medewerkers. Over de jaren heeft Ad zich beziggehouden met offensive security en de laatste tijd verschuift dat meer en meer naar de defensieve kant. Op welke manier kun je je wapenen tegen cybercriminelen of andere actoren? 

De belangrijkste uitdaging in zijn werk is het identificeren van bedreigingen voor de processen van onze cliënten en het samen opbouwen van het juiste weerbaarheidsniveau. De mix van technische en menselijke factoren is wat Ad uitdaagt in zijn werk. De menselijke factor blijft een onverminderd groot risico voor de beveiliging van vertrouwelijke informatie. Aanvallers passen steeds vaker spear phishing toe, waarbij de aanval helemaal is aangepast op het slachtoffer op basis van persoonlijke gegevens. Ook zien we dat naast phishing mails gebruik wordt gemaakt van phishing via social media zoals Facebook en Twitter. Samen met zijn cliënten probeert hij de wereld dagelijks een stuk veiliger te maken.

Inhoudelijk focust Ad zich met name op de strategische en tactische kant van informatiebeveiliging. Daarbij legt hij de nadruk op security governance en risk management. Ad heeft een bijzondere interesse in het vaststellen van het waarom van beveiligingskeuzes van zijn cliënten. Om te komen tot oplossingen met een toegevoegde waarde moet de oplossing van een probleem moet de oorzaak op tafel. Niet altijd het gemakkelijkste pad om te bewandelen, maar wel het meest effectieve.

Ad heeft een Master in Information Management en bezit diverse certificaten op het gebied van informatiebeveiliging.