Oil and gas

Žiniasklaidos centras

Shell pratęsė ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį su CGi dar 5 metams. Naujos sutarties vertė 200 milijonų Kanados dolerių.

CGI prezidentas ir generalinis direktorius George D. Schindler supažindina su trimis organizaciniais gebėjimais, kurie gali padėti verslo lyderiams įveikti sukeltus Covid-19 verslo iššūkius.

As the COVID-19 pandemic spread across the globe in the early months of 2020, government restrictions on work and travel began to dramatically impact the workforces of organizations, large and small. Organizations were not only required to transition their own...