„Energie Data Services Nederland“ (EDSN) ir „CGI“ bendradarbiauja nuo 2001 m. ir kartu kuria inovatyvius sprendimus, padedančius liberalizuoti Nyderlandų energijos rinką. Vienas iš svarbiausių mūsų partnerystės rezultatų tai kartu sukurtas centrinio paskirstymo, suderinimo ir skaitiklių duomenų apdorojimo sprendimas C-ARM (Central Allocation, Reconciliation and Meter data). „C-ARM“ apdoroja visų septynių Nyderlandų regioninių tinklo operatorių skaitiklių duomenis ir užtikrina lankstų ir sklandų sudaromų sandorių procesą.

Glaudus bendradarbiavimas įgyvendinant projektą kompleksinėje aplinkoje

C-ARM sprendimas buvo sukurtas ir patikrintas realiomis sąlygomis glaudžiai bendradarbiaujant su EDSN ir Nyderlandų regioninių paskirstimo tinklų operatoriais. Tai kompleksinė platforma, kuria naudojasi energijos rinkos dalyviai, ji sukurta atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių poreikius ir reikalavimus. Vis dėl to sukurtos platformos tikslas – tapti pagrindiniu sprendimu, suvienodinančiu rinkos procesų administravimą. Kelios darbo grupės, sudarytos iš  EDSN ir paskirstymo tinklų operatorių darbuotojų, programinės įrangos ir paslaugų teikėjo Hansen ir CGI  ekspertų, prisidėjo prie šio projekto įgyvendinimo. Tai unikalaus požiūrio į energetikos sektorių ir naujo ateities bendradarbiavimo pavyzdys.

„Septyni regioniniai paskirstymo tinklų operatoriai, EDSN ir CGI, niekada anksčiau nedirbo taip intensyviai ir glaudžiai bendradarbiaudami. Mums pavyko išlaikyti sklandų, konstruktyvų, atvirą dialogą viso projekto metu. Kurdami C-ARM sprendimą mes neabejotinai pakeitėme įprastą energetikos modelį ir prisidėjome prie mūsų visų ateities energetikos kūrimo,“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  Vijai Hoeblal, 
EDSN direktorius

Pagrindinis C-ARM funkcionalumas

  • Vienas sprendimas visiems PSO, kuris suvienodina paskirstymą, derinimą ir skaitiklių duomenų apdorojimo procesus. 
  • Sistema apdoroja duomenis iš daugiau nei 15 milijonų matavimo taškų ir atlaiko piko apkrovas virš 4 milijonų skaitiklių duomenų pranešimų per dieną. 
  • Suvienodintas paskirstymas naudojant dienos 15 minučių nusistatymo laikotarpį elektros energijai ir valandinį nusistatymo laikotarpį dujoms
  • Kas mėnesį subalansuojami paskirstymo skirtumai
  • Panaudotas išbandytas Hansen GENERIS sprendimas

Skatiname tarpusavio inovacijas ir ir prisidedame prie ateities energetikos sektoriaus kūrimo

Centralizuotos energijos rinkos sprendimas C-ARM – tai svarbus Nyderlandų energijos rinkos žingsnis link tvarumo. Tačiau dar yra ką nuveikti: atsirandant daugiau atsinaujinančios energetikos šaltinių istoriniai, apskaičiuoti elektros energijos vartojimo modeliai vis labiau nukryps nuo realybės. Todėl artimiausiu metu reikia peržiūrėti ir iš esmės pakeisti elektros energijos paskirstymo procesus. Daugiau nei penki milijonai namų ūkių, turintys išmaniuosius skaitiklius, galės ateityje suvaidinti svarbų vaidmenį užtikrinant geresnį paskirstymą ir kuriant naujus verslo modelius.

CGI ir toliau tęsia glaudų bendradarbiavimą su EDSN, tinklo operatoriais ir „Hansen“ kurdama ateities energetikos sistemą.