2020 metų spalio mėnesį CGI užbaigė paskutinį Suomijos duomenų centro (angl. Datahub) kūrimo etapą ir paruošė sistemą testuoti bei sertifikuoti mažmeninei elektros energijos rinkai, o taip pat ir duomenų centro klientams. Administruojanti šį duomenų centrą Fingrid Datahub Oy, kuri yra Suomijos paskirstymo tinklų operatoriaus Fingrid Oy dukterinė įmonė, pradėjo sistemos testavimą ir sertifikavimą pagal realias situacijas. Šios situacijos bus suskirstytos į 4 grupes, iš kurių pirma yra labiausiai susijusi su rinkos dalyviais ir duomenų centro paslaugomis. Testavimo etape bus patikrinta duomenų kokybė, o rinkos dalyviai keliais etapais išbandys įvairias sistemos funkcijas. (Sužinokite daugiau apie sistemos testavimo procesą.)

Palengviname Suomijos energetikos rinkos perėjimą prie naujo modelio

2018 metų spalio mėnesį Fingrid Oy pasirinko CGI savo partnere kurti, vystyti ir prižiūrėti duomenų centrą – naujos kartos Fingrid Datahub Oy energetikos informacijos mainų sistemą. Duomenų centras sukurtas panaudojant CGI intelektinės nuosavybės centralizuotos rinkos sprendimus (CMS), tad šis sprendimas derinamas besikeičiančių reikalavimų energetikos rinkai, energetikos sektoriaus ir Fingrid verslo poreikių, taip pat prie mažmeninės elektros energijos rinkos procesų, duomenų apdorojimo, apsaugos, priežiūros ir palaikymo.

CGI ekspertai Suomijoje, Nyderlanduose ir Indijoje kartu dirbo kurdami, diegdami ir prižiūrėdami duomenų centro veiklą. Taip pat CGI bendradarbiavo su programinės įrangos ir paslaugų įmone First Derivatives plc, integruodama realaus laiko KX srauto analitiką duomenų centro inovatyviai skaitiklių duomenų valdymo ir atsiskaitymo posistemei.  

Fingrid Datahub – centralizuotas informacijos mainų sprendimas

Suomijoje yra apie 3,7 milijonų apskaitomų elektros energijos suvartojimo vietų. Apie kiekvieną elektros energijos apskaitos tašką, kurį naudoja paskirstymo tinklų operatoriai ir mažmeninės prekybos elektros energijos įmonės, surenkama nemažai informacijos: elektros energijos vartotojo kontaktai, elektros energijos suvartojimo duomenys. Iki šiol gaunami duomenys buvo išskaidyti skirtingose informacinėse sistemose, tad buvo sudėtinga užtikrinti greitą keitimąsi duomenimis. 

Datahub – yra specialiai sukurta atvira, skaidri ir greita informacijos mainų sistema. Kadangi visa elektros suvartojimo ir atsiskaitymo informacija patalpinta vienoje sistemoje, naujausi duomenys bus lengvai prieinami visoms suinteresuotoms šalims. Taip pat bus galimybė naudotis papildomomis sistemos paslaugomis ir nuolat gerinti vartotojų patirtį.

Planuojama, kad Datahub duomenų centras bus paleistas 2022 metais ir prisidės prie Suomijos energetikos perėjimo prie naujo modelio nenaudojant iškastinio kuro.

Sužinokite daugiau apie CGI centralizuotos rinkos sprendimus ir Fingrid Datahub.