Pateikite sudėtingus įmonės projektus saugiai, laiku ir neviršydami biudžeto

IFS Projektai (angl. IFS Projects) – tai modulis, teikiantis pažangių įrankių rinkinį, pritaikytą konkrečioms pramonės šakoms ir užtikrinantis sklandų pristatymą net ir sudėtingiausiuose projektuose.

Vienintelis centralizuotas tiesos šaltinis

Tikslesni verslo duomenys, sklandesnis, savalaikis priežiūros darbas, automatizuoti procesai, sumažinantys klaidų riziką bei galimybė greičiau spręsti problemas.

Tiksliau nuspėjami projekto rezultatai

Leiskite projektų vadovams suprasti kaip projektas atitinka planuotus rezultatus, suteikdami jiems tinkamą priežiūros, prognozavimo ir vertės valdymo prieigą – visa tai padarykite pritaikę vieną sprendimą – IFS.

Skatinkite projektų valdymą

Norėdami užtikrinti sklandų projektų procesų vykdymą, tobulinkite žmogiškųjų, materialių bei logistinių išteklių valdymą. Leiskite vadovams naudotis stebėsenos įrankiais, kad jie galėtų matyti pokyčių poveikį.

Kurkite remdamiesi bendra vizija

Užtikrinkite projektų punktualumą, atitikimą tiek biudžetui, tiek verslo reikalavimams, tikslams.