Ferfaksas, Virdžinija, Birželis 27, 2024

CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) dukterinė įmonė CGI Federal (CGI) skelbia, kad buvo pasirinkta Federalinio tyrimų biuro (FTB) technologine partnere IT sistemų modernizacijai, padėsiančiai biurui sumažinti išlaidas ir padidinti projektų ir programų sėkmę. Šis pasirinkimas leis CGI teikti užduočių užsakymų pasiūlymus pagal FTB antrosios kartos Informacinių technologijų tiekėjų ir palaikymo paslaugų (ITSSS-2) pirkimo sutartį (BPA), kurios maksimali vertė yra 8 mlrd. JAV dolerių. Naujoji pirkimo sutartis buvo sudaryta pagal JAV Generalinės paslaugų administracijos (GSA) daugkartinių sutarčių planą (MAS).

„Esame patikimas FTB ir Teisingumo departamento partneris ir padedame šioms organizacijoms paspartinti jų skaitmeninę transformaciją, kuriant verslo ir misijų rezultatus“, – teigė CGI vyresnysis viceprezidentas, atsakingas už nacionalinį saugumą ir teisingumą, Clay Goldwein.

Pagal šią pirkimo sutartį, CGI išnaudos savo pasaulinę paslaugų ir sprendimų ekosistemą bei platų partnerių tinklą, teikiant verslo konsultacijų paslaugas, sistemų integracijas ir valdomas IT paslaugas Biuro dabarties ir ateities tikslus atitinkančios vertės kūrimui.

„Naujoji sutartis leis jau dešimtmetį sėkmingai su FTB bendradarbiaujančiai CGI pasiūlyti tinkamus talentus, įrankius ir naujausias technologijas, reikalingas Biuro veiklos sėkmei šiuolaikinėje sparčiai besikeičiančioje misijų ir technologijų srityje“, – teigė CGI konsultavimo paslaugų viceprezidentas Robert Moskowitz. „CGI veikla FTB veiklos vietose, tokiose kaip nacionalinis sostinės regionas ir Hantsvilis Alabamos valstijoje, leidžia mums palaikyti FTB strateginį pertvarkymą ir kitas iniciatyvas, išnaudojant geriausius talentus mūsų veiklos ir darbo bendruomenėse.“

Apie CGI Federal

CGI Federal Inc, visiškai CGI Inc. priklausanti dukterinė įmonė JAV, yra skirta bendradarbiavimui su federalinėmis agentūromis, kuriant gynybos, civilinius, sveikatos apsaugos ir žvalgybos misijų sprendimus. 1976 m. įkurta CGI yra viena didžiausių nepriklausomų IT ir verslo konsultacijų paslaugas teikiančių įmonių pasaulyje. 90 tūkst. konsultantų ir profesionalų teikia visapusiškas (end-to-end) paslaugas visame pasaulyje: nuo strateginių IT ir verslo konsultacijų iki sistemų integravimo, IT ir verslo procesų valdymo paslaugų ir intelektinės nuosavybės sprendimų. Pasitelkdama pasaulinį kompetencijų tinklą ir vietinių santykių modelį, CGI dirba klientų veiklos vietose ir padeda jiems skaitmeniniu būdu transformuoti savo organizacijas bei padidinti investicijų grąžą. Metinės 2023 metų įmonių grupės pajamos viršijo 14,30 mlrd. Kanados dolerių, o CGI akcijomis yra prekiaujama Toronto TSX (GIB.A) ir Niujorko NYSE (GIB) vertybinių popierių biržose. Daugiau informacijos cgi.com.

Į ateitį orientuota informacija ir pareiškimai

Šiame pranešime spaudai yra informacijos, kuri pagal Kanados vertybinių popierių įstatymus apibūdinama kaip „į ateitį orientuota informacija“, o pagal 1995 m. Jungtinių Valstijų bylinėjimosi dėl privačių vertybinių popierių reformos įstatymą ir kitus JAV taikomus „saugius uostus“ vadinama „į ateitį orientuotu pareiškimu“. Visa ši į ateitį orientuota informacija ir pareiškimai yra parengti ir atskleisti pasikliaujant Kanadoje ir JAV taikomų vertybinių popierių įstatymų „saugiais uostais“.

Į ateitį orientuota informacija ir pareiškimai yra ir visa informacija ir pareiškimai, susiję su CGI ketinimais, planais, lūkesčiais, nuomone, tikslais, ateities darbu ir strategija bei bet kokia kita informacija ar pareiškimai, susiję su ateities įvykiais ar aplinkybėmis, kurie nėra tiesiogiai ar visiškai susiję su istoriniais faktais. Į ateitį orientuotoje informacijoje ir pareiškimuose dažnai, bet ne visada naudojami išsireiškimai „tikėti“, „tikėtis“, „numatyti“, „ketinti“, „nujausti“, „nuspėti“, „planuoti“, „pranašauti“, „siekti“, „potencialus“, „tęsti“, „tikslas“, „gali būti“, „galimas“, „turi būti“ ir kitos panašios frazės ir jų variacijos.

Ši informacija ir pareiškimai yra paremti mūsų istorinių tendencijų, dabartinių sąlygų ir numatomo vystymosi ateityje bei kitų aplinkybėms tinkamų prielaidų (tiek bendrų, tiek specifinių) suvokimu. Visgi, tokio pobūdžio informacijai ir pareiškimams būdinga rizika ir neapibrėžtumas, kurių dauguma nepriklauso nuo CGI, ir dėl kurių atsiranda galimybė, kad realūs rezultatai visiškai skirsis nuo mūsų lūkesčių, tiesiogiai ar netiesiogiai išreikštų tokioje į ateitį orientuotoje informacijoje ir pareiškimuose.

Ši minima rizika nėra apribota, bet apima: su rinkomis susijusią riziką, pvz.: mūsų klientų verslo aktyvumo, kurį veikia ekonominės ir politinės sąlygos, išorės riziką (tokią kaip pandemijos) ir mūsų galimybę derėtis dėl naujų sutarčių; su mūsų industrija susijusią riziką, pvz.: konkurenciją, mūsų gebėjimus pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, vystyti ir plėtoti teikiamas paslaugas, žengti į naujas rinkas ir apsaugoti savo intelektinę nuosavybę; su mūsų verslu susijusią riziką, pvz.: su mūsų augimo strategija susijusią riziką, tokią kaip naujos veiklos integravimo, finansinę ir veiklos riziką, būdingą pasaulinei veiklai, užsienio biržų riziką, pajamų mokesčio riziką, mūsų gebėjimus derėtis dėl palankiausių sutarčių sąlygų, suteikti paslaugas ir surinkti grąžą, reputacijos ir finansinę riziką, priklausančią nuo kibernetinio saugumo pažeidimų ir kitų incidentų; bei kitą riziką, nurodytą ar kitaip paminėtą šiame pranešime spaudai, CGI metų ar ketvirčio valdymo diskusijoje ir analizėje ar kituose mūsų viešai skelbiamuose dokumentuose, tarp kurių ir mūsų dokumentai, pateikti Kanados vertybinių popierių administracijai (naudojantis SEDAR+, www.sedar.ca) ir JAV Vertybinių popierių ir biržų komisijai (naudojantis EDGAR, www.sec.gov).

Jei nenurodyta kitaip, į ateitį orientuota informacija ir pareiškimai, panaudoti šiame pranešime, yra parengti jį publikuojant, o CGI atsisako bet kokių ketinimų ar įsipareigojimų viešai atnaujinti ar pataisyti bet kokią į ateitį orientuotą informaciją ar pareiškimus, nesvarbu ar tai būtų nauja informacija, ateities įvykiai ar kita, išskyrus atvejus, numatytus įstatymų. Nors mes tikime, kad mūsų prielaidos, kuriomis remiamės rengdami šią į ateitį orientuotą informaciją ir pareiškimus, yra pagrįstos šio pranešimo spaudai publikavimo metu, skaitytojai yra įspėjami per daug nepasitikėti šia į ateitį orientuota informacija ir pareiškimais.

Be to, primename skaitytojams, kad į ateitį orientuota informacija ir pareiškimai yra pateikiami tik dėl noro paaiškinti investuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims mūsų tikslus, strateginius prioritetus ir verslo perspektyvas bei mūsų kuriamą veiklos aplinką. Perspėjame skaitytojus, kad tokia informacija gali netikti kitiems tikslams. Tolesnė informacija apie riziką, kuri galėtų sukelti ženklų tikrų ir mūsų numatomų rezultatų pokytį, gali būti pasiekiama CGI metų ir ketvirčio valdymo diskusijos ir analizės, kurios nuoroda jau minėta šiame įspėjamajame pranešime, „Rizikos aplinkos“ skyriuje. Taip pat perspėjame skaitytojus, kad aukščiau minima rizika ir rizika, įtraukta į CGI metų ir ketvirčio valdymo diskusiją ir analizę bei kitus dokumentus ir pildomas formas, nėra vienintelė mus paveikti galinti rizika. Papildoma rizika ir neapibrėžtumas, kurių dar nežinome ar neįvertiname, taip pat gali materialiai neigiamai paveikti mūsų finansinę poziciją, finansinius rezultatus, pajamas, verslą ar reputaciją.

Daugiau informacijos

Investuotojams

Kevin Linder
Vyresnysis viceprezidentas investuotojų santykiams
kevin.linder@cgi.com
+1 905-973-8363

Pasaulinei žiniasklaidai

Andrée-Anne Pelletier
Žiniasklaidos ir viešųjų ryšių vadovė
an.pelletier@cgi.com
+1 438-468-9118

Vietinei žiniasklaidai

Mercedes Marx
Ryšių su žiniasklaida ir analitikais direktorė
mercedes.marx@cgifederal.com
+1 571-334-2344