Laikantys verslo vairą neišvengiamai girdėjo apie ESG (aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdysenos) reikalavimus. Šiandien apie tai kalbama dar garsiau – Naujoji Europos Sąjungos įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyva nuo 2024 m. įpareigoja senajame žemyne veikiančias kompanijas kasmet teikti tvarumo ataskaitas. Jų reikalaujama ir iš verslo ryklių, ir iš smulkesnių įmonių.

Tvarumas nebelaikomas ateitimi, o tampa būtina sėkmingo verslo veiklos ir augimo sąlyga, įsitikinęs Ramūnas Valeika, „CGI Lithuania“ Energetikos ir komercinio sektoriaus viceprezidentas.

Kanados kapitalo milžinei CGI priklausančios, vienos iš pirmaujančių IT paslaugų teikėjų, orientuotų į sudėtingų, kritinių įmonės sistemų kūrimą, diegimą ir konsultavimą, kompanijos atstovas džiaugiasi, kad ESG praktika Lietuvoje vadovaujasi daug verslų. Tačiau yra sričių, kur reikėtų pasitempti.

„Remiantis apklausų duomenimis, daugiau nei pusė kompanijų jau veikia pagal tvarumo principus. Kone ketvirtadalis startuos artimiausiu metu – tai yra rimtas įsipareigojimas ir puikus rezultatas. Šiandien dalis naujai steigiamų verslų iš karto laikosi ESG krypties, įsikūrę prieš dešimtmečius taip pat ieško galimybių, kaip tapti tvaresniais. Tačiau ESG praktikų brandos stadijos skiriasi, jos įgyvendinamos nevienodai. Tuo mes vis dar atsiliekame nuo skandinavų. Jie tvarumo kartelę iškėlę aukštai – priima tai kaip būtiną ir neišvengiamą žingsnį“, – pastebi R. Valeika.

Tarši gali būti net debesų kompiuterija

ESG rodikliai vertina verslo tvarumą ir poveikį visuomenei. Viena iš esminių ESG sričių – aplinkos apsauga. Kad klimato valdymas ir kiti su aplinkosauga susiję dalykai tampa be galo aktualiais, supranta ir visuomenė, ir verslas, atkreipia dėmesį R. Valeika.

„Iš esmės kiekvienas verslas, nori to ar ne, palieka CO2 pėdsaką aplinkoje. Tai daro net debesyje veikiančios IT įmonės – jeigu serverių aušinimui naudoja ne žaliąją, ne atsinaujinančių išteklių energiją, jos teršia aplinką“, – įspėja „CGI Lithuania“ atstovas.

R. Valeika pasakoja, kad jo atstovaujama kompanija maksimaliai didina atsinaujinančios energijos naudojimą savo padaliniuose visame pasaulyje. Štai Jungtinėje Karalystėje, Vatertono verslo centre įkurtas CGI biuras tapo didžiausią saulės kolektorių sistemą turinčiu pastatu visame Velse, o Indijoje, Mumbajuje veikiančiam CGI padaliniui 100 proc. elektros gamina saulės energija.

Kitas svarbus aspektas – socialinis tvarumas. CGI padeda bendruomenei siekti darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, skatina sveiką ir klestinčią darbo aplinką, skirtą užtikrinti darbuotojų fizinę, psichinę ir emocinę gerovę (angl. well-being). Laikydamasi šios krypties, kompanija inicijuoja ir aktyviai palaiko daug gerai savijautai skirtų veiklų. Pavyzdžiui, darbuotojai gali praktikuoti jogą nuotoliniu būdu, jiems patogiu metu.

Bendrovė visame pasaulyje taip pat kuria ir remia iniciatyvas bei politikos kryptis, kurios užkerta kelią diskriminacijai, siūlo finansinę, emocinę ir praktinę paramą, kad komandos galėtų organizuoti darbą atsižvelgdamos į asmenines aplinkybes.

„Verslas neišvengiamai turi prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, o svarbiausi joje – žmonės. Socialinis tvarumas atspindi verslo požiūrį į darbuotojus – ar įmonėje jie turi galimybes augti, dirbti geriausioje aplinkoje, nebūti diskriminuojami“, – sako R. Valeika.

Trečias reikšmingas rodiklis – įmonės geros valdysenos praktika. Tai, pasak R. Valeikos, yra elementari verslo etika, skaidrumas ir antikorupcinė, į efektyvų verslo valdymą nukreipta veikla. Todėl, norėdami būti sėkmingais ir naudingais, verslai pirmiausia turėtų investuoti į šias tris sritis.

Tvarios įmonės dirba pelningiau

R. Valeika įsitikinęs, kad tvarios įmonės įgyja konkurencinį pranašumą, dirba efektyviau, naudingiau ir pelningiau. Tvarūs verslai šiandien daug investuoja į procesų tobulinimą, efektyvumo paiešką, IT sistemų diegimą, žaliąją energetiką, todėl tikėtina, kad trumpalaikėje perspektyvoje pelningiau jie nedirba. Tuo tarpu ilgesniu laikotarpiu šie verslai neabejotinai lengviau konkuruoja ir įgauna pranašumą rinkoje.

Tvarūs sprendimai kuria kitokį verslo požiūrį, prisitaiko prie vartotojų poreikių. Įmonėms tai padeda surasti efektyvesnius darbo veiklos būdus ir maksimaliai sumažinti kaštus, todėl tokios investicijos, pasak R. Valeikos, neretai atsiperka greitai ir tiesiogiai.

„Reikia nepamiršti, kad tvarumas turi ir finansinę kainą. Tvarūs verslai turi daugiau galimybių ir lengvesnį priėjimą prie paramų gavimo, kapitalo rinkų ir kitų ekonominių išteklių. Jie jau šiandien sėkmingai naudojasi teikiamomis galimybėmis, todėl ateityje atotrūkis tarp tvarių kompanijų ir tarp tų, kurios nesirenka šio kelio, tik didės“, – prognozuoja „CGI Lithuania“ atstovas.

Tvarų verslą paprasta atpažinti

Žengti koja kojon su tvaria bendruomene, pasak R. Valeikos, turėtų ir vartotojas. Šiandien jis jau gali rinktis produktus ir paslaugas atsižvelgdamas į savo vertybes. Ar rinktis gamtą teršiantį, abejotinos reputacijos, darbuotojus diskriminuojantį verslą, ar tokį, kurio produktai ir paslaugos galimai kiek brangesni, tačiau gaminami nenaudojant ar vos minimaliai naudojant taršius išteklius, gamybai pasitelkiant žaliąją energetiką.

„Žinoma, tai yra labiau vertybiniai aspektai. Mes, kaip vartotojai, renkamės verslus, atitinkančius savo požiūrį. Šie pasirinkimai formuoja ir augina bendruomenę. O kokia ji bus – tvari ar tarši, besirūpinanti socialine gerove ar ne, sprendžiame patys“, – svarsto R. Valeika.

Tvarų verslą, pasak jo, pirmiausia išduoda įmonės strategija, viešai deklaruojama vizija ir misija. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, ar įmonė vadovaujasi skaidrumo principais, ar paskui ją nesivelka skandalų šleifas, ar ji teikia finansines ataskaitas, kaip apie įmonę atsiliepia jos darbuotojai. Galiausiai – ar produkto pakuotė pagaminta iš perdirbtų medžiagų.

„Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kaip įmonė komunikuoja apie iš savo veiklos daromą žalą aplinkai. Aš suprantu, kad tai yra jautri informacija. Kaip pavyzdys – gamybinės įmonės naudoja daug energijos produkcijai pagaminti, tuo pačiu išmesdamos daug taršos į aplinką. Todėl verslo partneriams ir klientams vertėtų pasitikrinti, ar jos ieško būdų, kaip sumažinti taršą bei kokius konkrečius sprendimus tam daro“, – atkreipia dėmesį R. Valeika.

Tvaraus verslo sprendimai ir žingsniai

Tvarumas apima daug įmonės veiklos sričių ir procesų. Pokyčiai visose šiose srityse vienu metu įmonei gali kelti iššūkių – ir investicijų, ir laiko prasme. Norint tapti tvariu verslu, sako R. Valeika, reikia pokyčių visoje įmonės veiklos grandinėje. Tai apima valdymą, verslo ir veiklos modelius, taip pat bendradarbiavimo metodus, produktus, paslaugas, procesus ir informacines sistemas.

„Reikia suprasti, kad jeigu dar nesame tvariu verslu, pirmiausia turi kilti klausimas ir ateiti atsakymas, ar tokiu norime būti? Tai jau yra geras startas. Įsivardinus, kad norime tapti atsakingais, viskas prasideda nuo esminio pirmojo žingsnio – audito ir analizės, kitaip tariant, savęs skenavimo ir įvertinimo. Tai padeda aiškiau suvokti, kokioje tvarumo stadijoje verslas yra šiuo metu“, – pataria „CGI Lithuania“ atstovas.

Antra, sako jis, svarbu suformuoti tikslą. Jų nereikia daug, pakanka išskirti keletą svarbesnių. Šalia tikslo, būtina suplanuoti iš to einančius veiksmus – projektus, veiklas. Trečias žingsnis yra labai svarbus – paskirti kompetentingus žmones, kurie patikėtų tikslais ir žingsnis po žingsnio juos siektų juos įgyvendinti. Pravartu pasitarti ir su šios srities profesionalais, įgyvendinančiais geriausias praktikas.

„Nematant bendro paveikslo, veikiant nenuosekliai, praleidus kažkurį žingsnį arba iš karto įšokus į proceso vidurį, bus sunku suvaldyti procesus ir siekti rezultatų. Todėl žingsnių nuoseklumas ir veiksmų tęstinumas yra labai svarbūs, siekiant patekti į tvaraus verslo kategoriją. Galų gale, nuoseklumas taupo verslo resursus“, – pastebi R. Valeika.

CGI, būdama tarptautine IT paslaugų teikimo ir konsultacijų įmonių grupe, ne tik kuria, diegia ir integruoja IT sistemas. Viena iš svarbių įmonės sričių – verslo konsultacijos, kurios apima ir pirmuosius žingsnius, pavyzdžiui, verslo veiklos analizę. Turėdama ilgalaikės tarptautinės patirties, CGI gali iš anksto pastebėti klaidas, žino gerąsias praktikas ir sukauptą patirtį sėkmingai taiko Baltijos regione.

Intelektine nuosavybe grįsti sprendimai

Absoliuti dauguma skirtingoms pramonės šakoms CGI inicijuojamų projektų yra tvarūs, o ilgametė tarptautinė kompanijos patirtis ir geroji praktika galėtų būti sėkmingai naudojama ir Baltijos rinkose, pastebi R. Valeika.

Vienas iš tvariam verslui aktualių CGI intelektinės nuosavybės pavyzdžių – atsinaujinančių energetikos išteklių (AEI) valdymo sistema „CGI Renewables management system“ (RMS). Ji realiu laiku stebi ir analizuoja į bendrą sistemą sujungtas vėjo, saulės, vandens ir kitas AEI jėgaines bei užtikrina maksimaliai efektyvų darbą. Pavyzdžiui, iš anksto nuspėja ir praneša apie potencialius technologinio turto gedimus.

„Iš anksto identifikavus galimus gedimus, maksimaliai padidinamas gamybos našumas. Tai sumažina turto priežiūros kaštus, prailgina turto gyvavimo laikotarpį. Tai yra sistema, kuri leidžia neperinvestuoti ir efektyviai naudoti ilgą laikotarpį įmonės turtą, kuris generuoja atsinaujinančią energiją. Šią praktiką drąsiai būtų galima pritaikyti Lietuvos ir Latvijos įmonėse“, – sako R. Valeika.

CGI kolegų iš Portugalijos sukurta ir vystoma sistema sėkmingai įdiegta jau daugiau nei 11 pasaulio šalių skirtinguose žemynuose – nuo Šiaurės ir Pietų Amerikos iki Europos.

Rimtas iššūkis konstrukcinėms ir gamybinėms įmonėms

Kita sritis, kurioje „CGI Lithuania“ atstovas mato didelį potencialą didinti efektyvumą ir tvarumą, yra konstrukcinės ir gamybinės įmonės. Šiuolaikiškos verslo valdymų sistemos įmonėse, kurios turi ilgą tiekimo grandinę, efektyvina veiklą, didina konkurenciją, padeda neprarasti pelno maržos ir veikti tvariai.

„Įmonėse, kurios pačios kuria, gamina, sandėliuoja, realizuoja produktus, valdo atliekas ir atlieka daug kitų vidinių procesų, per veiklos laikotarpį atsiranda skirtingų IT sistemų poreikis. Didėjanti konkurencija natūraliai skatina peržiūrėti verslo procesus. Atsitinka taip, kad kažkuriuo metu tokios įmonės sustoja kryžkelėje ir turi apsispręsti – ar dirbsime taip, kaip dirbame dabar, ar visgi veiksime našiau“, – pastebi R. Valeika.

Taigi, teisingas pagrindinės verslo valdymo sistemos pasirinkimas tampa labai rimtu iššūkiu. Sistemų yra daug, ne visos jos lanksčios. Šioje vietoje, pasak R. Valeikos, „CGI Lithuania“ yra sukaupusi itin daug gerosios tarptautinės praktikos, konsultuoja ir nešališkai siūlo geriausiai atitinkančius įmonių poreikius IT sprendimus Lietuvos ir Latvijos įmonėms.

Neužtenka suprasti tik savo IT dalį

Kompanijos kultūra, pasak R. Valeikos, paremta patirties ir žinių dalijimusi. Tai reiškia, kad visi CGI užsienyje įgyvendinti projektai gali būti individualiai adaptuojami ir sėkmingai inkorporuojami į vietines rinkas Baltijos šalyse. Vienas iš tokių pavyzdžių – kompanijos sukurta dinaminė verslo valdymo sistema (angl. enterprise resource planning, ERP).

Specifiškai gamybinėms ir konstrukcinėms įmonėms skirtu sprendimu jau naudojasi daugiau nei 200 verslo klientų visame pasaulyje. Ši ERP sistema, pasak R. Valeikos, turi didelį pranašumą – ji yra modulinė. Tai reiškia, kad klientas gali pats pasirinkti pagrindinį funkcionalumą ir, esant poreikiui, ateityje jį lengvai praplėsti.

„Prie vieno projekto dirba skirtingų sričių dedikuoti ekspertai, kurie ne tik išmano programavimą ir teisinius reguliavimus – jie supranta ir verslo procesus. Neužtenka suprasti tik savo IT dalį, būtina išmanyti ir kliento verslą“, – įsitikinęs „CGI Lithuania“ atstovas.

Įžvalgomis dalijasi su verslo ir IT vadovais

Dar viena CGI iniciatyva ir kasmetinio strateginio planavimo proceso dalis – tarptautinės klientų balso apklausos „Mūsų klientų balsas“ (angl. „Voice of our clients“, VOC). Daugybę metų reguliariai atliekamos apklausos leidžia kompanijai ir jos klientams visame pasaulyje dalintis patirtimi bei įžvalgomis.

Verta atkreipti dėmesį, kad klientai dalinasi informacija ne apie IT sprendimus, o apie tendencijas ir prioritetus, turinčius įtakos jų organizacijoms – kokios jų prognozės dėl paties verslo gairių, kaip jos keisis ir kokie prioritetai bus ateityje. Nors apklausos yra tarptautinės, gautas įžvalgas galima išskaidyti pagal regionus, veiklos sritis ir kitus aspektus, tiesiogiai įtakojančius konkretų verslą vietinėje rinkoje.

Globalios VOC išvados, pasak R. Valeikos, padeda įvertinti skirtumus, priimti geriausius sprendimo būdus klientams. Juos atstovaujantys C lygio vadovai noriai dalyvauja apklausose – jie žino, kad gaus vertingą atgalinį ryšį, pasitikrins, kaip sekasi jų įmonėms, kokius skaitmeninius sprendimus ateityje galbūt galėtų realizuoti.

CGI verslo ir strateginių IT konsultacijų, sistemų integracijos, valdymo ir intelektine nuosavybe pagrįstų sprendimų bei paslaugų derinys, sako R. Valeika, leidžia komandoms ir klientams visame pasaulyje veikti kartu kaip vienai įmonei – efektyviai, nuosekliai ir sklandžiai.