Įsipareigojame užtikrinti saugų ir lankstų paslaugų teikimą savo klientams

Gerbiami klientai,

Per pastarąsias savaites mes visi susiduriame su naujais ir neprognozuojamais iššūkiais, tačiau mūsų 76,000 profesionalūs darbuotojai visame pasaulyje yra pasiruošę Jums padėti

Kiekvieną dieną mus įkvepia mūsų misija – teikti paslaugas ir sprendimus, atsižvelgiant į mūsų  klientų poreikius. Tikime, kad tokiu sudėtingu laiku Jums labai svarbu, kad paslaugos būtų suteiktos nenutrūkstamai, saugiai ir lanksčiai, atsižvelgiant į neapibrėžtumą ir sunkumus, kuriuos patiriame. Mūsų profesionalūs darbuotojai, dirbantys 40 šalių ir daugiau nei 400 vietovėse, yra pasiruošę atsižvelgti į aplinkybes ir nenutrūkstamai teikti Jūsų verslui ir vietos bendruomenėms savo paslaugas.

Jūsų svarbiausi rūpesčiai yra krizės valdymas ir verslo stabilumo užtikrinimas

Mes suprantame kad šiuo metu turime greitai reaguoti į pokyčiu, ieškoti naujų būdų bendradarbiauti su klientais, vietos valdžios institucijomis ir tiekėjais, užtikrinti darbuotojų ir vietos bendruomenių saugą ir sveikatą.  Daugelis mūsų klientų įstaigų dalyvauja krizės valdyme, užtikrina kritinių sveikatos priežiūros ir saugos paslaugas visuomenei. Komercinės įmonės – bankai, gamintojai, didmeninės prekybos atstovai vaidina svarbų vaidmenį, pritaikant tiekimo grandines ir keičiant administracinius procesus, atsižvelgdami į klientų, darbuotojų ir visuomenės poreikius. Šie iššūkiai reikalauja naujų ir inovatyvių sprendimų, todėl mūsų vietos komandos yra pasiruošusios suteikti paslaugas, atsižvelgdamos į šiuos Jūsų poreikius. 

Įsipareigojame užtikrinti paslaugų tęstinumą pasaulyje ir Jūsų veiklos vietoje

Mes skatiname vadovus susitelkti į veiklos tęstinumo ir saugumo užtikrinimą, todėl visada ieškome geriausių sprendimų, atsižvelgdami į vietos valdžios rekomendacijas. Tai yra mūsų veiklos modelio būti arčiau kliento privalumas. Galite pasikliauti mumis ir suderinti Jūsų poreikius atitinkančius darbo procesus. Užtikriname Jus, kad iš savo pusės mes taikome socialinės savizoliacijos, papildomos patalpų dezinfekcijos, nereikalingų verslo kelionių ir susitikimų atsisakymo ir kitas rizikos mažinimo praktikas. Mūsų vadovai nuolat palaikys su Jumis ryšį ir užtikrins reikalingus veiksmus iš mūsų pusės, atsižvelgdami į besikeičiančias aplinkybes.

Turėkite omeny, kad CGI vykdančioji krizės valdymo komanda kasdien peržiūri ir atnaujina verslo tęstinumo planus, bendradarbiauja su regiono ir šalių panašiomis komandomis, atlieka veiksmus, siekiant užkirsti kelią pandemijos keliamoms rizikoms. 

Mūsų visų 76,000 darbuotojų vardu norėtume Jums padėkoti ir pažadėti, kad ir toliau teiksime savo paslaugas saugiai ir lanksčiai, padedami Jums ir Jūsų klientams. 

George D. Schindler 
Presidentas & CEO

Julie Godin
Valdybos pirmininkė ir vykdančioji strateginio
planavimo ir bendrovės plėtros viceprezidentė,