Vi har bred og dyp kjennskap til markedet, og leverer løsninger innen kundebehandling, fakturering, Smart Grid og håndtering av de nye kraftmarkedene.
  • Page
IS Suite er CGIs totalløsning for behandling av kundeinformasjon for den norske energibransjen.
  • Page
Nettselskaper har en rekke lover og krav å forholde seg til, og mange er pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde. Vår tilsynsløsning IS Safe innfrir alle disse kravene, og er et effektivt og fleksibelt verktøy for å støtte DLE i det daglige arbeidet. IS Safe brukes i dag av de største DLE-selskapene i Norge.
IS Safe er en intuitiv, moderne og fremtidsrettet webapplikasjon, og er integrert med resten av løsningsporteføljen (IS Suite) vi leverer til energibransjen. Kravene til integrasjon mot andre systemløsninger vil øke i tiden som kommer, og IS Safe er bygget opp for å møte disse kravene.

Feltløsningen IS Safe Mobil er fullintegrert mot webløsningen IS Safe, og kan brukes på nettbrett eller smarttelefoner i både online- og offline-modus.