Bereik meer impact met gamification!

Gamification en serious games hebben ook bij het iAMLAB van CGI een steeds prominenter aandeel gekregen. Bij elk experiment in ons lab kijken we of gamification meerwaarde kan hebben.

Door de mist van AI

De afgelopen jaren nemen klantvragen over kunstmatige intelligentie (AI) toe. Logisch natuurlijk gezien de marktontwikkelingen en media-aandacht hiervoor. Vragen gaan op dit moment vooral over waarvoor AI toegepast kan worden...

Vincent Vonk
Vincent Vonk

DevOps en Agile maken testspecialisme overbodig? Echt niet!

2024-01-17

In het hart van Agile teams gaat kostbare tijd verloren door het overslaan van testautomatiseringsstrategieën en -methodieken. Een veelgehoorde misvatting luidt: "Wij werken Agile, teststrategieën en -methodieken hebben we echt...

Roel Jonkman
Roel Jonkman

Hoe je waarde maximaliseert met software delivery pipelines

2024-01-08

Snelheid. Consistentie. Minder risico op menselijke fouten. Grip op het softwareontwikkelproces en de terugkoppeling over kwaliteit, security en compliance. Het is slechts een greep uit de voordelen die software delivery...

Peter Kienhuis
Peter Kienhuis

Ook voor incasso geldt: voorkomen is beter

2023-11-29

Inleiding In mijn vorige blog heb ik uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheden van klantgericht incasseren. In deze blog ga ik in op het voorkomen van en anticiperen op mogelijke incassoproblemen...

Emma de Boer
Emma de Boer

NIS2: het gras is altijd groener bij de buren

2023-11-13

Onder dit mom volgt CGI de ontwikkelingen op het gebied van NIS2 op de voet, in zowel Nederland, België als Duitsland. Zo heeft het Belgische Centrum voor Cybersecurity (CCB) reeds...