ESG

Žiniasklaidos centras

CGI kviečia susipažinti su 2020 m. Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) pažangos vertinimo ataskaitą, kurioje vertinama pažanga trijose pagrindinėse srityse: rūpinimasis žmonėmis, pagalba bendruomenėms ir klimato kaitos poveikio švelninimas.