Nuo COVID-19 protrūkio pradžios ligoninės, klinikos ir sveikatos priežiūros įstaigos susidūrė su sparčiai didėjančiu pacientų skaičiumi – taip pat labai trūko darbuotojų, medicinos prietaisų, vaistų ir asmeninės apsaugos priemonių (PPE). Gilėjant pandemijos krizei sveikatos priežiūros įstaigos turėjo greitai reaguoti ir prisitaikyti prie precedento neturinčios krizės poreikių ir sparčiai diegti skaitmenines technologijas.

Švedijos ligoninė ieškojo būdų, kaip optimizuoti savo veiklos efektyvumą, sumažinti COVID-19 plitimą ir pagerinti visų ir ypatingai priklausančių rizikos grupei pacientų ir ligoninės darbuotojų saugumą. Švedijos ligoninė kreipėsi į CGI dėl pagalbos reaguojant į šiuos augančius saugumo poreikius ir užtikrinant veiklos tęstinumą ilgesniam laikotarpiui.

Iššūkiai virsta galimybėmis

Švedijos sveikatos priežiūros įstaigose atlikti tyrimai parodė, kad darbuotojai praleidžia du trečdalius savo laiko atlikdami administracinius darbus ir tik vieną trečdalį savo laiko skiria pacientų priežiūrai. Būtent krizės metu reikėjo kuo greičiau rasti sprendimą, kuris padėtų atlaisvinti medicinos darbuotojų laiką.

CGI ilgą laiką bendradarbiaudama su ligonine įdiegė robotinius įstaigos procesų automatizavimo sprendimus ir taip atlaisvino 2-3 tūkstančius personalo darbo valandų per metus. Šie automatizavimo sprendimai padėjo ligoninei pagerinti suteikiamų paslaugų kokybę ir sukurti geresnę darbo aplinką savo darbuotojams. Didinant savo pajėgumus krizės metu labai svarbu atrasti daugiau galimybių optimizuoti esamus procesus ir išvengti įtakos paslaugų kokybei, saugumui, privatumui ir tvarkų laikymuisi.

Gynybos linijos prieš COVID-19 stiprinimas

Ilgą laiką dirbdami kartu su ligonine CGI ekspertai puikiai išmanė jos procesus ir informacinių sistemų galimybes. Naudodami veiklos judumo modelį darbui su ligoninės personalu CGI ekspertai greitai identifikavo tris papildomus susijusius su COVID-19 situacija RPA procesus ir projektą nuo koncepcijos iki įgyvendinimo įvykdė per kelias savaites. Sukurti automatizavimo sprendimai atitinka taikomų sveikatos priežiūros įstaigoms privatumo ir saugumo principų bei normų reikalavimus. CGI ir kliento ekspertai nuolat stebi ir vertina automatizuotus procesus ir rūpinasi, kad būtų užtikrintas aukščiausias pacientų ir personalo duomenų saugumas.

Šie trys automatizuoti procesai yra:

 • Ligoninės lankytojų informavimas SMS žinute prieš apsilankymą: Pacientas informuojamas SMS žinute apie paskirtą apsilankymo datą, laiką, specialistą pas kurį užregistruotas pacientas, taip pat papildomai pateikiamos su COVID-19 susijusios rekomendacijos. Šis sprendimo pagalba išvengiama nebūtinų apsilankymų ir sumažinama COVID-19 užsikrėtimų riziką, nes pacientai su kvėpavimo takų susirgimais perspėjami nesilankyti ligoninėje. Taip pat šiuo sprendimo pagalba galima valdyti apsilankymų atšaukimus ir tokiu būdu prioretizuoti ir planuoti laiką skirti kitiems pacientams, kuriems reikia skubios pagalbos.
   
 • COVID-19 tyrimų rezultatų siuntimas: tyrimų dėl virusų rezultatai siunčiami pacientams SMS žinute, elektroniniu paštu arba specialia skaitmenine žinute (digital enhanced cordless telecommunications - DECT). Šio proceso automatizavimas supaprastina COVID-19 tyrimų rezultatų valdymą ir padeda padidinti visų ligoninėje esančių asmenų saugumą.
   
 • Pacientų ir ligoninės darbuotojų kontaktų sekimas: Kontaktų sekimas yra labai svarbus norint sumažinti virusų plėtimą ir padėti atsakingoms institucijoms priimti reikalingus sprendimus pagal gautus duomenis. Šis sprendimas padeda identifikuoti galinčius užsikrėsti ligoninės ir pagalbinius darbuotojus bei pacientus. Tai leidžia suparastinti infekcijos plėtimo stebėjimą ir mažina užsikrėtimo riziką.
  Susiję su pandemijos iššūkių įveikimu CGI sprendimai sutrumpins ligoninės procesus net 95% ir per 6 mėnesius atlaisvins 2000 ligoninės personalo darbo valandų, todėl darbuotojai galės skirti šį laiką svarbesniems darbams ir rūpinimusi pacientais.

Procesų atradimas iš naujo priprantant prie „naujos realybės“

Šiuo metu Švedijos ligoninė ir CGI toliau dirba su RPA projektais, kurie mažina sveikatos priežiūros personalo administracinį darbo krūvį, tai leidžia darbuotojams daugiau dėmesio skirti pacientų priežiūrai. Svarstoma automatizuoti tokius įstaigos procesus:

 • Laboratorinių tyrimų rezultatų pateikimas suinteresuotiems asmenims
 • Kokybės registro atnaujinimas
 • Video konferencijų supaprastinimas
 • Personalo nedarbingumo atostogų prašymų teikimo ir tvirtinimo supaprastinimas
 • Tvarkyti siuntimus sveikatos priežiūros darbuotojams, kuriems nustatyta COVID-19

Naudodama RPA sprendimus, CGI padeda Švedijos ligoninei greitai reaguoti į krizės sukeltus iššūkius, o taip pat pasiruošti darbui pasibaigus pandemijai, nes įdiegus šiuos sprendimus darbuotojai gali atlaisvintą laiką skirti didesnės pridėtinės vertės veiklai.