Primary tabs

Daugelis verslo sektorių susiduria su iššūkiais susijusius su darbuotojų veiklos valdymu. Dažniausiai organizacijos neturi pakankamai veiksmingo ir vieningo sprendimo  planuoti darbuotojų užimtumą ir administruoti jų veiklą, jos naudoja kelias skirtingas sistemas, kurios tarpusavyje nėra sujungtos. 

Kritinė įmonės veiklai informacija dažnai saugoma tik Excel rinkmenose, popieriniuose dokumentuose arba nedokumentuojama ir tenka kiekvieną kartą skambinti ir klausti darbuotojų, kurie dirba pas klientus. Toks darbo koordinatorių, vadovų ir jų pavaldinių veiklos organizavimas kelia pavojų veiksmingam darbui. Kai informacija išskaidyta nėra galimybės pamatyti bendro situacijos vaizdo ir priimti tinkamus sprendimus.

Mobilių darbuotojų veiklos valdymas gali būti efektyvesniu, kai informacija pateikiama vienoje sistemoje, kurioje skaidriai atvaizduojamas kiekvienas organizacijos veiklos lygis. Mobilių darbuotojų veiklos valdymo sprendimą gali naudoti darbo koordinatoriai, vadovai ir visi darbuotojai bet kuriuo laiku, bet kurioje vietoje. 

Šiame aprašyme pateikiama detali informacija ir praktiniai pavyzdžiai, kaip organizacijos gali pagerinti darbuotojų veiklos valdymo efektyvumą su CGI Mobilog sprendimu.  

Naudodami šį aprašymą galite įvertinti, kaip Jūsų organizacija gali sumažinti išlaidas su CGI Mobilog sprendimu.

Susipažinkite su aprašymu.