CGI įsipareigoja iki 2030 m. sumažinti į aplinką išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 0 proc. (pagal Kioto protokolo susijusius su dujų išskyrimu ir šiltnamio efektu reikalavimus - 1 ir 2 punkto bei 3, susijusio su verslo kelionėmis). Tai 20 metų anksčiau nei nustatyta Jungtinių Tautų klimato kaitos susitarime Paryžiuje. Šis ambicingas tikslas yra iškeltas visos įmonių grupės mastu, tačiau tikimasi kad atskiri verslo padaliniai šį tikslą įgyvendins anksčiau nei 2030 m. 

Tai yra svarbi mūsų įmonės socialinės atsakomybės strategijos dalis. CGI siekia būti pripažinta socialiai atsakinga įmone, kuri rūpinasi vietos bendruomenėmis, kuriose dirba ir gyvena mūsų darbuotojai.

Nors ir vyksta istoriniai pokyčiai, keičiantys mūsų darbo ir gyvenimo įpročius, mes išliekame socialiai atsakinga ir aplinką tausojančia įmone, – sako CGI prezidentas ir CEO George Schindler. Šis tikslas, tapti anglies dioksido į aplinką neišskiriančia įmone yra mūsų ilgalaikės pasaulinės strategijos dalis. Bendradarbiaudami su klientais, partneriais, vyriausybėmis, Jungtinių Tautų organizacija ir kitomis suinteresuotomis pusėmis pasauliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis diegiame geriausias praktikas, siekiame sumažinti ir visiškai išvengti šiltnamių efektą sukeliančių dujų išskyrimo į aplinką dėl savo veiklos. Ypatingai didžiuojamės savo komandomis, kurios dirba klientų veiklos vietose ir kartu su jais kuria tvaresnį pasaulį. 

Jau 45 metus CGI kartu su klientais nustato, stebi ir valdo saugos ir sveikatos rizikas, mažina energijos sąnaudas ir saugo gamtos išteklius. Taip pat CGI yra pripažinta pasauline IT lydere, kuri diegia tvariąsias veiklos praktikas pagal UN Global Compact ir ISO 14001 kokybės standartus.

Taikydami aplinką tausojančias praktikas nuo 2014 m. sumažinome anglies dioksido išskyrimą į aplinką 50%, –  papildo George Schindler. „Taikydami inovatyvius energetikos sprendimus mes taip pat padedame ir savo klientams sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį ir pasiekti darnaus vystymosi tikslus.

CGI darnaus verslo vystymosi įsipareigojimas padeda gerinti veiklos efektyvumą ir tuo pačiu gauti aukštus įvertinimus iš aplinkosaugos organizacijų, tokių kaip Tvarios veiklos indekso (Dow Jones Sustainability), Anglies dioksido atskleidimo projekto“ (Carbon Disclosure Project) ir Ecovadis  įvertinimus.