SAF-T – kas tai?

Pastaraisiais metais VMI Lietuvoje pradėjo taikyti pažangius kontrolės ir duomenų apdorojimo metodus. Vienas iš svarbių pažangos žingsnių – parengta ir įgyvendinta buhalterinės apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (SAF-T) tvarka. SAF-T - standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena, sukurta Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), skirta mokesčių institucijoms suteikti prieigą prie reikiamų duomenų lengvai skaitomu formatu, kuris leistų greitai ir efektyviai atlikti mokesčių auditą. SAF-T jau yra įsidiegusios šios Europos šalys: Austrija, Čekija, Prancūzija, Lietuva, Liuksemburgas, Norvegija, Lenkija, Portugalija ir kt.

Kas turi teikti SAF-T?

Įmonės buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje turės teikti pagal pareikalavimą VMI jos funkcijoms atlikti, t. y. atliekamo kontrolės veiksmo metu.

Nuo 2019 m. sausio 1d. visos bendrovės, kurių:

  • 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. Eurų, - 2017 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;
  • 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. Eurų, - 2018 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;
  • 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 300 tūkst. Eurų, - 2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis.

CGI sprendimas

Kadangi SAF-T rinkmeną sudaro 18 dalių su daugiau kaip 500 elementų, jos formavimas – rimtas iššūkis darbuotojams, atsakingiems už įmonės buhalteriją ir finansus. Formavimui būtina pasiruošti iš anksto, nes VMI pareikalavus, SAF-T rinkmena turi būti pateikiama per gana trumpą 10 dienų terminą. Atsižvelgiant į tai, verslas turi tinkamai įvertinti užduoties apimtį ir sudėtingumą, kad galėtų laiku suvaldyti dėl to kylančias rizikas.

Kad procesas būtų sklandus, geriausia kreiptis į buhalterinės apskaitos sistemos diegėjus, kad SAF-T rinkmenos generavimui būtų sukurtas specialus funkcionalumas, kuris apskaitos programose registruojamus duomenis paruoštų XML formatu. Šiuo metu CGI Lithuania yra sukūrusi ir įdiegusi įrankius, galinčius paruošti SAF-T rinkmeną pateikimui iš Oracle eBusiness Suit ir IFS sistemų.