Ivan

Ivan Nissen

Senior Account Director, Financial Services

Jeg har tidligere skrevet om udfordringer og muligheder for bankernes it-infrastrukturer, når de skal moderniseres til at understøtte ISO 20022 MX-meddelelser, 24/7 realtidsbetalinger og betalinger i cloud.

Hvis du ikke har læst de to første indlæg, kan du finde dem her og her, og nu er det tid til det tredje (og foreløbigt sidste) blogindlæg i serien om fremtidens betalinger. 
Vi skal se nærmere på de yderligere udfordringer, der opstår i forbindelse med overgangen til P27-betalingsnetværket og andre kommende ændringer i euromarkedet.
Desuden giver jeg mine betragtninger om, hvordan moderne infrastrukturer og løsninger kan bidrage til at øge bæredygtigheden for banker og andre finansielle institutioner.

Global trend mod betalinger i realtid

Globalt er der i øjeblikket mindst 18 realtidsbetalingsordninger, der allerede er i drift, og yderligere ordninger er under udvikling, mens andre er i gang med at evaluere deres muligheder. 

I Europa finder realtidsbetalinger allerede sted, hvor der er lanceret indenlandske instant betalingsløsninger. Tilbage i slutningen af 2017 implementerede European Payments Council den såkaldte SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst)-ordning, som giver kunderne øjeblikkelige betalinger i euro overalt i SEPA-lande - altså ikke kun inden for de enkelte lande.
Det er den seneste ordning for betalinger i realtid, og den første, som ikke er begrænset af nationale grænser. 

Realtidsbetalinger, også omtalt som straksbetalinger, tilbyder mange fordele for interessenterne, uanset om det er for slutbrugere eller tjenesteudbydere. Betalinger i realtid er den nærmeste erstatning for kontanter, hvor pengeoverførslen foregår øjeblikkeligt og er tilgængelig 24/7/365. 

Den største gevinst ved betalinger i realtid er færre omkostninger i takt med at de erstatter kontantbetalinger, som er den absolut dyreste betalingsmetode.
Men der er også andre gevinster ved straksbetalingerne, fordi de indebærer ny teknologi og infrastruktur, som gør det muligt at udvide elektroniske og mobile handelsbetalinger med 24/7/365 tilgængelighed af midler. Det kan hjælpe erhvervskunder med at styre deres cash flow og reducere omkostningerne.

P27

P27 er den næste cross border betalingsløsning, der sigter mod at opbygge verdens første, grænseoverskridende system til betalinger i realtid. P27 omfatter flere valutaer og etablerer en pan-nordisk betalingsinfrastruktur for både inden- og udenlandske betalinger i de nordiske valutaer samt euro. 

Det giver mulighed for at nedbryde handelsbarrierer mellem de nordiske lande og forbedre kundeoplevelsen ved at gøre betalinger mere effektive - og med lavere omkostninger.
På sigt giver det også en yderligere mulighed for harmonisering af det europæiske betalingslandskab. Det er nærliggende at tænke i retning af et samarbejde med EPI – European Payments Initiative, der i øvrigt bygger videre på infrastrukturen til SEPA betalingsnetværket.

Specielt de nordiske banker bliver derfor også nødt til at tænke P27 ind i deres betalingsstrategi, ikke blot til nordiske betalinger, men også til at håndtere indenlandske betalinger - både i batch og i realtid - og dermed også at omlægge den indenlandske betalingsinfrastruktur.

TIPS, TARGET2 og Target2Securities

Hvorfor har Eurosystemet lanceret et projekt for at konsolidere TARGET2 og T2S, både hvad angår tekniske og funktionelle aspekter?
Målet er ganske enkelt at imødekomme ændrede markedskrav ved at erstatte TARGET2 med et nyt system til bruttoafviklings i realtid (RTGS), kaldet T2, og dermed optimere likviditetsstyringen på tvHvorfor har Eurosystemet lanceret et projekt for at konsolidere TARGET2 og T2S, både hvad angår tekniske og funktionelle aspekter?
Målet er ganske enkelt at imødekomme ændrede markedskrav ved at erstatte TARGET2 med et nyt system til bruttoafviklings i realtid (RTGS), kaldet T2, og dermed optimere likviditetsstyringen på tværs af alle TARGET Services.
ærs af alle TARGET Services.

EBA-Clearing - EURO1

EURO1 er et unikt RTGS-tilsvarende nettoafviklingssystem, som er det eneste, store betalingssystem i den private sektor til samme dags transaktioner i euro.
EURO1-systemet behandler transaktioner med høj prioritet og primært store beløb, både på hjemmemarkedet og på tværs af grænser. Platformen kombinerer en høj likviditetseffektivitet for hver behandlet, individuel transaktion. 
EURO1-systemet er i lighed med TIPS/TARGET2/T2S planlagt til at migrere til ISO 20022- standarden i november 2022.

Betalinger som en service (PaaS)

Alle de problemstillinger, jeg tidligere har beskrevet - ISO 20022 MX-meddelelser, omlægningen til 24/7 realtidsbetalinger og nu også P27 betalingsnetværket - kan alle løses med en moderne, integreret og fleksibel hub til betalingstjenester.
CGI All Payments indeholder alt, hvad banker har brug for til at omdanne deres betalingsmiljø til en effektiv, full-service betalingsstruktur, der skaber værdi for kunderne og samtidig forbedrer bankernes bundlinje.

Bæredygtighed har flere ansigter

Ingen er vist i tvivl om, at bæredygtighed i stadigt stigende grad rykker op på dagsordenen. Det gælder for myndigheder, for interesseorganisationer, for kunder og selvfølgelig også for virksomhederne.

Det er en udvikling, jeg er helt overbevist om vil fortsætte med uformindsket, hvis ikke tiltagende, styrke i de kommende år. Her vil jeg gerne minde om, at bæredygtighed ikke kun handler om det "grønne" - altså alt hvad der har med klima, CO2-udledning og bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer at gøre.

I CGI mener vi derimod, at bæredygtighed skal forstås mere bredt end blot miljøvenligt, fordi det også handler om at drive virksomhed på en ansvarlig, sikker og ordentlig måde for alle interessenter.

Når jeg i dette blogindlæg især har fokus på hvordan banker skal omstille til en ny virkelighed på betalingsområdet, betyder bæredygtighed derfor også at investere i langtidsholdbare løsninger.
En ny betalingshub er ikke nogen kortvarig investering, men derimod en langsigtet investering i at forblive relevant og compliant i forhold til nye regler, krav, standarder m.m.

Derfor skal infrastrukturen og de enkelte løsninger understøtte konstant forandring, så bankerne kan sikre dem en lang, aktiv levetid ved at løbende at foretage balancerede investeringer i opdateringer.

Moderne og bæredygtige løsninger

Og her mener jeg, at morgendagens moderne infrastruktur og løsninger til betalinger generelt bidrager til øget bæredygtighed - selvfølgelig også på det "grønne område." Det gør de blandt andet fordi de,

  • Typisk er baseret på brug af cloud, som takket være den meget høje elasticitet udnytter de tekniske ressourcer langt mere energieffektivt end de gamle mainframesystemer
  • Er skalerbare og fleksible
  • Gør det nemmere at bevare et forspring i et konkurrencepræget og omskifteligt marked 
  • Er med til at sikre compliance til enhver tid

Bæredygtighed handler altså ikke kun om målbare reduktioner i CO2-udledningen, og man bør i stedet anskue bæredygtighed ud fra et mere overordnet perspektiv, som omfatter hele økosystemet af services og teknologier; fra platformen og infrastrukturen til teknologistakken, applikationerne, systemstøtten og hele vejen op til ledelsesmiljøerne.

Om forfatteren

Ivan

Ivan Nissen

Senior Account Director, Financial Services

Mange års erfaring med rådgivning, udvikling af forretningsstrategier og identificering af forretningsbehov inden for den finansielle sektor. Ansvarlig for bank, forsikring og pensionskunder hos CGI i Danmark.