Ivan

Ivan Nissen

Senior Account Director, Financial Services

I takt med at verdens banker frem mod 2025 skal leve op til ISO 20022, er en af deres største udfordringer spørgsmålet om hvordan de skal håndtere migreringen fra de nuværende MT-meddelelser til de nye ISO 20022 MX-meddelelser når det gælder udenlandske betalinger.

Samtidig står de med udfordringen ved at skulle håndtere omlægningen til 24/7 realtids-betalinger. Og som det ikke er udfordringer nok, står specielt de nordiske banker desuden over for udfordringen med - eller muligheden for - at anvende det kommende P27 betalingsnetværk.

P27 kommer både til at håndtere nordiske betalinger og indenlandske betalinger, i batch såvel som realtid, og repræsenterer dermed også en betydelig omlægning af den indenlandske betalingsinfrastruktur.

Endelig kan jeg nævne et par andre ændringer i euromarkedet, der skal tages højde for, især sammenlægningen af TIPS, Target2 og T2S samt ændringer til EBA-clearing til Euro1.
Samlet betyder alle disse kommende ændringer at banker står overfor en række afgørende spørgsmål som fx:

 • Hvilke ændringer skal de foretage i deres it-infrastruktur?
 • Hvordan kan de i overgangsperioden til ISO 20022 fra 2022 til 2025 understøtte både MT-meddelelser og MX-meddelelser?
 • Hvordan håndterer de 24/7 realtidsbetalinger?
 • Hvilke omlægninger kræver P27 og de øvrige ændringer i euromarkedet?

Denne blog er den første af en serie på tre indlæg, hvor jeg ser nærmere på de forskellige problemstillinger. I denne del handler det om it-infrastruktur og modernisering til at understøtte ISO 20022 MX-meddelelser.
 
I den næste blog kommer jeg nærmere ind på håndteringen af 24/7 realtidsbetalinger samt betalinger i cloud. Det tredje og sidste indlæg handler om de yderligere udfordringer, der opstår i forbindelse med overgangen til P27-betalingsnetværket og ændringerne i euromarkedet.

Jeg vil også berøre betalinger som en service (PaaS) og bæredygtighed.

ISO 20022

Som nævnt står bankerne over for en række centrale udfordringer, der indebærer nødvendige ændringer af deres it-infrastruktur og systemer.

ISO 20022 MX-beskeder og overgangen fra batch til realtid kræver en fleksibel betalingsinfrastruktur, der kan håndtere alle betalingstyper, men samtidig kan skaleres for at imødekomme voksende mængder - og ikke mindst for at kunne tilbyde kunderne et differentieret serviceniveau.

Mange banker har gamle systemer baseret på komplekse økosystemer, som er meget kritiske for at flytte store mængder af betalinger på daglig basis, og som har kørt fint i mange år.

Men afhængig af det aktuelle it-miljø - og ikke mindst forretningsmål - er spørgsmålet om en decideret udskiftning er nødvendig, om det er på tide at at anvende en intelligent service, gå i partnerskab med managed services-leverandør - eller måske en kombination?

Udskiftning af platform

Udskiftning af den fulde platform er ofte den bedste løsning for banker med flere ufleksible, ældre systemer, der udgør betydelige risici for compliance.
Det indebærer, at man udskifter platformen med moderne, integrerede og cloudbaserede betalingsløsninger - en opgave, som en kvalificeret partner med dokumenteret erfaring inden for systemintegration kan hjælpe med.
Og ved at bruge avanceret implementeringsteknologi og en cloudbaseret infrastruktur kan man ofte reducere implementeringstiden, så innovationen kommer i gang hurtigere. 

Intelligente services

Banker med gamle, men pålidelige, betalingsplatforme, der består af flere forskellige systemer, har en god mulighed ved at indpakke eksisterende systemer for at skabe et samlet front-end interface.

Denne type intelligent service kan forbinde flere afviklingssystemer og på samme tid levere yderligere tjenester og konsolideret rapportering. 

Managed services 

Mange banker har dog indset, at det kan være problematisk at håndtere it-moderniseringen internt. Det kan nemlig være udfordrende at retfærdiggøre investeringerne - og ikke mindst at tiltrække og ansætte de rigtige talenter.

Derfor vender flere og flere sig mod partnere, der kan levere applikationsstyring til deres betalingstjenester i cloud miljøer. Fordelene er mange, og blandt de mest oplagte er disse to:

Det kræver få (eller ingen) initialinvesteringer, og banken får samtidig adgang til eksperter, der kan hjælpe med at reducere det samlede omkostningsbillede og sikre forretningskontinuiteten.

Ved at entrere med en managed services-partner kan banker desuden minimere den samlede risiko og få mulighed for at migrere til én enkelt betalingsplatform.
Hertil kommer, at den rette managed services-partner kan levere et højere serviceniveau baseret på fælles processer, gennemprøvede værktøjer og planlagte opgraderinger.
Det gøder jorden for løbende forbedringer og hurtig innovation, samtidig med at gældende love og regler bliver efterlevet.

Håndtering af MT-meddelelser og MX-meddelelser i overgangsperioden

Nu er vi nået til den næste udfordring, nemlig at understøtte både ældre MT-meddelelser og de nye MX-meddelelser i overgangsperioden. 
I årene 2022 til 2025, efterhånden som ISO 20022 træder i kraft, vil det nuværende SWIFT MT-baserede betalingsnetværk nemlig gennemgå ganske omfattende ændringer.

I overgangsfasen skal banker understøtte både de ældre SWIFT MT-meddelelser og nye ISO 20022 baserede MX-meddelelser, og denne dualitet bliver udfordrende for mange.

Et realistisk scenarie er, at en ældre, MT-baseret løsning modtager en beriget MX-meddelelse, der skal videresendes til en korrespondentbank. Her skal banken overholde en række væsentlige krav, nemlig at:

 • Afslutte compliance- og risikoscanning af hele MX-meddelelsen
 • Lagre den fulde MX-meddelelse til både lovgivningsmæssige og genopbygningsformål
 • Rekonstruere en udgående MX-meddelelse ved at kombinere den originale indgående MX-meddelelse med den nedgraderede MT-meddelelse, som er behandlet,
 • Validere at den rekonstruerede meddelelse stadig overholder MX-reglerne

Desuden kan der opstå andre udfordringer, for eksempel i forbindelse med reconciliation, likviditetsstyring, output og rapportering.

Den bedste tilgang

Så det store spørgsmål er: Hvad er den bedste tilgang til at opfylde disse krav og administrere dobbelt understøttelse af MT- og MX-meddelelser?

Takket være moderne implementeringsmetoder, smidige processer og cloudteknologier er det nu muligt at udskifte den gamle infrastruktur på 12 måneder - og i mange tilfælde endnu hurtigere.

Implementering af en moderne, servicebaseret løsning vil reducere driftsomkostningerne betydeligt. Og med en infrastruktur baseret på cloud, bliver omkostningerne reduceret yderligere, samtidig med at forretningsudviklingen bliver langt mere agil.

En stærkere position

De banker, som går foran nu inden "dualitetsfasen" begynder i november 2022, vil stå i en stærkere position. Især hvis de vælger en løsning, som

 • Er ægte "ISO 20022 native"
 • Bygger på et XML-datalager, som er klar til en cloudbaseret infrastruktur
 • Bliver implementeret med de rette ressourcer
 • Er kontinuerligt understøttet af en kompetent managed services-partner.

I CGI har vi en lang historie med at hjælpe kunder med komplekse implementeringer af markedsledende betalingssystemer.
Vi har dokumenteret erfaring og succes med betalingsløsninger i både private og public cloud - et emne, jeg kommer nærmere ind på i det næste blogindlæg om fremtiden for betalinger.

Hvis du vil vide mere om CGI og vores løsninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også få mere dybtgående viden om migreringen til MX-meddelelser i vores white paper 'From Heritage to Hypernew: Exploring MX Options for Correspondent Banks.' 

Om forfatteren

Ivan

Ivan Nissen

Senior Account Director, Financial Services

Mange års erfaring med rådgivning, udvikling af forretningsstrategier og identificering af forretningsbehov inden for den finansielle sektor. Ansvarlig for bank, forsikring og pensionskunder hos CGI i Danmark.