Tiek viešos, tiek privačios debesų kompiuterijos sprendimai yra patrauklūs bankams ir finansų sektoriaus įmonėms. Šių įmonių atstovai įvardija tokius privalumus: debesų kompiuterijos paslaugų tvarumas, išteklių lankstumas, paprastesnis jų planavimas, geresnis atsparumas, padidėjęs veiklos efektyvumas ir mažesnės išlaidos. Todėl bankai ir kitos finansų įmonės jau dabar sprendžia savo duomenų centrus perkelti į debesį. 2021 m. atlikome pasaulinį mūsų finansų sektoriaus klientų tyrimą Voice of Our Clients, kurio metu apklausėme 264 bankų ir finansų sektoriaus įmonių vadovus. 60% iš jų planuoja per ateinančius 2 metus perkelti bent 21% jų įmonėse naudojamų taikomųjų programų į debesį.

Kadangi bankai ir kitos finansų įmonės savo veikloje naudoja asmens duomenis ir bet koks jų atskleidimas gali sukelti neigiamų padarinių, jiems svarbu užtikrinti šių duomenų ir informacijos saugumą. Daugelis bankų atstovų mano, kad geresnį saugumą galima užtikrinti naudojant privačios debesų kompiuterijos sprendimus, todėl vengia perkelti savo brangiausią turtą – duomenis – į viešąjį debesį dėl saugumo.

Bankai atsargiai vertina savo pagrindinio turto perkėlimą į viešąjį debesį ne tik dėl poreikio apsaugoti duomenis, bet dėl to, kad atitikti saugos taisykles ir teisės aktų rekalavimus. Nepaisant aukščiau įvardintų privalumų tokie iššūkiai gali paversti mokėjimų operacijų perkėlimą į debesį gan sudėtingu ar net sunkiai įgyvendinamu projektu. 

CGI turi didžiulę patirtį sėkmingai įgyvendinant sudėtingus projektus nuo saugaus žemės palydovų valdymo, vertingų gynybos institucijoms duomenų apdorojimo, inovatyvaus pasų administravimo iki žinomų mokėjimo sistemų diegimo. Pastaruoju metu sėkmingai diegėme savo klientams mokėjimų sistemas tiek viešajame, tiek privačiame debesyje, tad norėtume pasidalinti svarbiausiais sėkmę lemiančiais veiksniais, kurie padėjo įveikti iššūkius, susijusius su informacijos saugumu ir teisės aktų reikalavimais: 

  • Platforma: universali, pritaikyta kliento tikslams ir suderinta su daugeliu debesų kompiuterijos ir mokėjimų sprendimų platforma;
  • Patirtis: didelė IT infrastruktūros ir taikomųjų programų administravimo patirtis;
  • Saugumas: pažangus debesų kompiuterijos išteklių saugumas ir rizikų valdymas.

Kiekvieną dalį atskirai galima nesudėtingai įgyvendinti, tačiau norint užtikrinti jų integraciją ir sklandų tarpusavio veikimą reikia susitelkimo ir atsidavimo. Būtent šių veiksnių derinimas padėjo mūsų klientams saugiai ir sklandžiai perkelti mokėjimų operacijas į viešąjį debesį.

Susipažinkite su mūsų išsamiomis įžvalgomis ir sužinokite daugiau.