Varšuva, Lenkija, Vasario 7, 2023

CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) buvo pasirinkta projektuoti, kurti, diegti ir palaikyti naujos kartos Centralizuotą energetikos rinkos informacijos sistemą (CSIRE) Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriui „Polskie Sieci Elektroenergetyczne“ (PSE). Naujoji centralizuota energetikos IT sistema kaups ir valdys duomenis iš visų energijos vartojimo vietų Lenkijoje, šitaip supaprastindama ir pagerindama apsikeitimą duomenimis šalies mažmeninėje elektros energijos rinkoje. Tai bus naudinga PSE veiklai visoje šalyje bei Lenkijos namų ūkiams, įmonėms ir visam mažmeniniam komunalinių paslaugų sektoriui. Sutarties vertė yra 97 mln. Kanados dolerių (apie 67 mln. eurų).

Centralizuojant ir automatizuojant Lenkijos energijos apskaitos duomenų valdymą, naujoji sistema optimizuos prieigą prie energijos duomenų bei paskatins energijos vertės grandinės transformaciją ir naujų pridėtinės vertės paslaugų kūrimą. Naujoji sistema taip pat suvienodins mažmeninės elektros energijos rinkos procesus ir standartus visoje šalyje. Tai sumažins energijos skirstytojų ir tiekėjų naudojamų standartų ir sistemų kiekį, o tai, savo ruožtu, supaprastins ir paspartins procesus Lenkijos mažmeninėje energetikos rinkoje.

„Centralizuota energetikos rinkos informacijos sistema pagerins prieigą prie matavimo informacijos, leis vartotojams taupiau naudoti elektros energiją bei palengvins rinkos procedūras, tokias kaip tiekėjo keitimas. Tai taip pat skatins rinkos dalyvių konkurenciją, naujų inovatyvių paslaugų kūrimą ir kt.“, – teigė PSE valdybos pirmininkas Tomasz Sikorski.

Padėdama PSE, CGI panaudos savo pasiteisinusią Centralizuotos rinkos sprendimų (CMS) intelektinę nuosavybę, tvarkančią energetikos rinkos dalyvių apsikeitimą duomenimis, ir gerinančią ESG ataskaitų teikimo reglamento laikymąsi. Sinchronizuodama duomenis, procesus ir sistemas, CMS patenkina pagrindinius naujųjų energetikos teisės aktų reikalavimus ir augančius energetikos sektoriaus poreikius. Tai taip pat padės PSE patenkinti savo verslo poreikius, susijusius su duomenų apdorojimu, apsauga ir saugumu.

„Energetikos sektoriui tapo gyvybiškai svarbu ne tik patenkinti vartotojų poreikius, bet ir spartinti perėjimą prie tvaresnių energijos šaltinių, atsižvelgiant į geopolitinius iššūkius ir skatinant ekonomikos augimą“, – teigia vyresnysis viceprezidentas Bartłomiej Nieścierowicz, vadovaujantis CGI veiklai Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. „Laukiame galimybės bendradarbiauti su Lenkija, kuriant naują strateginę viziją ir inovatyvias technologijas, padėsiančias revoliucionizuoti energetikos sektorių. CGI sėkmingai įgyvendino į CSIRE panašius sprendimus 10-yje šalių ir 14-oje reguliuojamų rinkų, tarp kurių ir elektros, dujų ir vandens rinkos.“

CGI jau kelis dešimtmečius dirba energetikos sektoriuje, kurdama visapusiškas paslaugas ir inovatyvius intelektinės nuosavybės sprendimus, padedančius energetikos kompanijoms tapti į klientus orientuotomis skaitmeninėmis organizacijomis. Panaudodama sukauptą energetikos duomenų, sistemų, apsaugos ir ESG patirtį, CGI padeda klientams keistis ir plėtoti jų energetikos verslus, geriau aptarnaujant klientus, gerinant veiklos kokybę ir įgaunant konkurencinį pranašumą. Jei norite daugiau sužinoti apie CGI energetikos patirtį, apsilankykite cgi.com/energy-utilities.

Pareiškimai arba informacija apie ateitį yra pagrįsti dabartiniais vadovybės lūkesčiais, turimais tuo metu, kai parengti šie pareiškimai arba suteikta ši informacija. Taigi, realūs rezultatai gali skirtis nuo vadovybės lūkesčių. Daugiau informacijos: https://www.cgi.com/en/legal-restrictions

Daugiau informacijos:

Investors

Kevin Linder
Senior Vice-President, Investor Relations
kevin.linder@cgi.com
+1-905-973-8363

Local Media

Rafał Cholewczyński
Director, Marketing and Communications Poland Lithuania Latvia and Estonia
rafal.Cholewczynski@cgi.com
+48 500-650-300