Automatizuotas ir veiksmingas mobilių darbuotojų veiklos valdymas


 

Net iki 80 proc.
darbuotojų užimtumo planavimo ir valdymo galima automatizuoti
Mobilog Workforce Management

Kartais mobilių darbuotojų veiklos valdymas gali būti sudėtingas ir įtemptas. Dažnai tenka gauti neplanuotų užsakymų ir atitinkamai koreguoti darbo grafikus. Todėl galima prarasti svarbią informaciją, o įrašai gali būti netikslūs, kai informacija nėra pateikiama realiu laiku. Papildomas darbas ir laikas tvarkant šiuos netikslumus susiję su papildomomis išlaidomis ir įtampa darbe. 

CGI Mobilog padeda išspręsti šias problemas, skaitmenizuoti mobilių darbuotojų veiklos valdymą ir tokiu būdu gerinti veiklos efektyvumą. CGI Mobilog sprendimas suteikia galimybes detaliai apžvelgti darbo užsakymus ir tokiu būdu lanksčiai planuoti, optimizuoti ir stebėti darbuotojų veiklos efektyvumą.

Naudodami CGI Mobilog sprendimą galėsite išmaniai ir lanksčiai planuoti darbus ir darbuotojų užimtumą, nes turėsite prieigą prie tikslių ataskaitų ir duomenimis pagrįstų prognozių. Taip pat paprasta planuoti darbo pamainas ir reagavimą į nenumatytus pokyčius. 

Dirbantys pas klientus darbuotojai per specialiai tam pritaikytą CGI Mobilog mobiliąją programėlę gali naudotis visa jų darbui reikalinga informacija ir realiu laiku pateikti ataskaitą apie atliktus darbus. Bendradarbiavimas tarp vadovų ir darbuotojų per šią programėlę yra dinamiškas ir saugus. 

CGI Mobilog sprendimas padeda darbuotojams įgyvendinti jų kasdienius tikslus lengviau ir skaidriau, o darbuotojų veiklos valdymą padaro labai efektyviu. 

50%
labiau į klientus orientuotas darbas 
Mobilog Workforce Management

Naudos vadovams

 • Išsami visų darbo užduočių apžvalga
 • Efektyvus darbų planavimas ir užduočių priskyrimas
 • Galimybės užtikrinti tinkamos kvalifikacijos specialistų paskyrimą tinkamu laiku ir reikiamoje vietoje, taip pat pasirenkant tinkamiausią maršrutą
 • Mažiau rankų darbo
 • Automatizuotas sąskaitų išrašymo klientams procesas
 • Darbo užmokestis mokamas pagal atliktą darbą, tad mažiau reikia korekcijų
 • Tikslios atskaitos pateikiamos realiu laiku

Naudos darbuotojams:

 • Prieiga prie darbui reikalingos informacijos bet kuriuo laiku, bet kurioje vietoje. 
 • Skaidrus ir suprantami darbo grafikai
 • Greitai prieinamos ataskaitos apie darbo užduotis ir išdirbtas valandas
 • Automatizuotas duomenų perkėlimas į kitas sistemas