lapkričio 10, 2021

Svarbiausi 2021 finansinių metų rodikliai

 • 12,13 mlrd. dolerių pajamų, 1,1 % metinis augimas pastovia valiuta;
 • Koreguotas EBIT (pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) - 1,95 mlrd. dolerių, metinis augimas - 4,8 %;
 • Koreguoto EBIT marža išaugo 78 punktais, iki 16,1 %;
 • 1,37 mlrd. dolerių grynasis pelnas, 11,3 % marža;
 • Sumažintas EPS (pelnas vienai akcijai) - 5,41 dolerio, 28,8 % metinis augimas;
 • Grynasis pelnas, neįtraukiant konkrečių išlaidų*, siekė 1,37 mlrd. dolerių ir per metus išaugo 5,8 %;
 • Sumažintas pelnas vienai akcijai, neįtraukiant konkrečių išlaidų* - 5,43 dolerio, pernai - 4,89 dolerio;
 • Pagrindinės veiklos pinigų srautas - 2,12 mlrd. dolerių, metinis augimas - 9,1 %;
 • Užsakymų vertė siekė 13,84 mlrd. dolerių, o užsakytų ir įvykdytų darbų santykis - 114,2 %.

Svarbiausi 2021 finansinių metų ketvirto ketvirčio rodikliai

 • 3,01 mlrd. dolerių pajamos, 2,8 % metinis augimas arba 6,4 % metinis augimas pastovia valiuta;  
 • Koreguotas EBIT (pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) - 493,3 mln. dolerių, 7,8% metinis augimas;
 • Koreguoto EBIT marža išaugo 76 punktais, iki 16,4 %;
 • Grynasis pelnas - 345,9 mln. dolerių, marža - 11,5 %;
 • Sumažintas EPS (pelnas vienai akcijai) siekė 1,39 dolerio, 44,8 % metinis augimas;
 • Grynasis pelnas, neįtraukiant konkrečių išlaidų*, - 346,9 milijonų dolerių, o sumažintas pelnas vienai akcijai - 1,40 dolerio;
 • Pagrindinės veiklos pinigų srautas - 526,9 milijonų dolerių, metinis augimas - 7,1 %;
 • Užsakymų vertė - 2,92 milijardai dolerių, užsakytų ir įvykdytų darbų santykis - 97,1 %;
 • Sukauptų darbų vertė - 23,06 mlrd. dolerių, 1,9 karto daugiau nei metinės pajamos.

*Konkrečios 2021 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio išlaidos: 0,9 mln. dolerių išlaidoms, susijusioms su įsigijimais ir integracija, be mokesčių; Konkrečios 2020 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio išlaidos: 4,1 mln. dolerių išlaidoms, susijusioms su įsigijimais ir integracija, bei 62,4 mln. dolerių restruktūrizacijos išlaidoms, abu punktai be mokesčių. Konkrečios 2021 finansinių metų išlaidos: 5,8 mln. dolerių išlaidoms, susijusioms su įsigijimais ir integracija, be mokesčių; konkrečios 2020 finansinių metų išlaidos: 62,1 mln. dolerių išlaidoms, susijusioms su įsigijimais ir integracija, bei 120 mln. dolerių restruktūrizacijos išlaidoms, abu punktai be mokesčių.

Pastaba: visi skaičiai nurodyti Kanados doleriais (CAD). 2021 finansinių metų valdymo diskusiją ir analizę, sutrumpintas tarpines konsoliduotas finansines ataskaitas ir susijusias pastabas galite rasti cgi.com/investors. Dokumentai pateikti SEDAR Kanadoje ir EDGAR Jungtinėse Valstijose.

Norėdami parsisiųsti finansines ataskaitas - spauskite čia (PDF)
Norėdami parsisiųsti valdymo diskusiją ir analizę - spauskite čia (PDF)

Monrealis, 2021 m. lapkričio 10 d. - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) šį rytą pasidalino 2021 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio rezultatais.

„2021 finansinius metus CGI užbaigė puikios formos: pajamų augimu, stipriu klientų ratu ir puikia finansinės būklės ataskaita“, teigė prezidentas ir generalinis direktorius George Schindler. „Kitais metais mes paspartinsime investicijas į talentus ir įgūdžius, kurių reikia mūsų paslaugų plėtrai ir klientų skaitmeninių transformacijų vystymo pagalbai pasauliniu mastu”.

Q4-F21 rezultatai

Ketvirtąjį 2021 finansinių metų ketvirtį, įmonės pajamos siekė 3,01 mlrd. dolerių ir per metus, atsižvelgiant į užsienio valiutų svyravimus, nuo pernai fiksuotų 2,93 mlrd. dolerių išaugo 2,8 %. Pastovia valiuta fiksuotos pajamos per metus išaugo 6,4 %.

Koreguotas EBIT (pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) siekė 493,3 mln. dolerių ir per metus pakilo 7,8 %, EBIT marža - 16,4 % ir per metus nuo 15,6 % išaugo 76 punktais.

Remiantis bendraisiais apskaitos principais (GAAP) apskaičiuotas grynasis pelnas siekė 345,9 mln. eurų ir, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, pakilo 37,3 %. Sumažintas pelnas vienai akcijai siekė 1,39 dolerio, o pernai tuo pačiu metu - 0,96 dolerio.

Neįtraukiant su įsigijimais susijusių integracijos ir restruktūrizacijos išlaidų (be mokesčių), fiksuotas 346,9 mln. dolerių grynasis pelnas, per metus išaugęs 8,9 % arba 28,5 %, pelno marža - 11,5 %. Tokiu pačiu būdu apskaičiuotas sumažintas pelnas vienai akcijai išaugo 14,8 %, iki 1,4 dolerio, nuo pernai tuo pačiu metu fiksuoto 1,22 dolerio.

Užsakymai sudarė 2,92 mlrd. dolerių, o užsakytų ir įvykdytų darbų santykis - 97,1 %. 2021 m. rugsėjo 30 dieną įmonės sukauptų darbų vertė siekė 23,06 mlrd. dolerių, arba 1,9 karto daugiau ne metinis pelnas.  

Pagrindinės veiklos pinigų srautas siekė 526,9 mln. dolerių, arba 17,5 % visų pajamų, o palyginus su 2020 finansinių metų ketvirtuoju ketvirčiu, išaugo 7,1 %, arba 34,9 mln. dolerių.

Milijonais Kanados dolerių, išskyrus pelną vienai akcijai ir kitas išskirtas vietas

Q4-F2021

Q4-F2020

F2021

F2020

Pajamos

3,007.5

2,925.6

12,126.8

12,164.1

Augimas

2.8%

(1.1)%

(0.3)%

0.4%

Pastovus valiutos augimas

6.4%

(4.5)%

1.1%

(0.1)%

Koreguotas EBIT (pelnas prieš palūkanas ir mokesčius)

493.3

457.6

1,952.2

1,862.9

Marža

16.4%

15.6%

16.1%

15.3%

Grynasis pelnas

345.9

251.9

1,369.1

1,117.9

Marža

11.5%

8.6%

11.3%

9.2%

Grynasis pelnas, neįtraukiant konkrečių išlaidų*

346.9

318.4

1,374.9

1,300.1

Marža

11.5%

10.9%

11.3%

10.7%

Padalintas EPS (diluted EPS - pelnas vienai akcijai) 

1.39

0.96

5.41

4.20

Padalintas EPS, neįtraukiant konkrečių išlaidų*

1.40

1.22

5.43

4.89

Vidutinis svertinis paprastųjų akcijų skaičius (padalintas)

248.2

261.8

253.1

266.1

Grynosios finansinės išlaidos

27.7

30.4

106.8

114.5

Grynoji skola

2,535.9

2,777.9

2,535.9

2,777.9

Grynasis skolos ir kapitalizacijos santykis

26.6%

27.7%

26.6%

27.7%

Pagrindinės veiklos pinigų srautas

526.9

492.0

2,115.9

1,938.6

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas, dienomis (DSO)

45

47

45

47

Investuoto kapitalo grąža (ROIC)

14.9%

12.1%

14.9%

12.1%

Nuosavybės grąža (ROE)

19.8%

16.0%

19.8%

16.0%

Užsakymai

2,920.8

3,474.1

13,842.9

11,847.7

Sukaupti darbai (Backlog)

23,058.9

22,672.9

23,058.9

22,672.9

*Konkrečios 2021 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio išlaidos: 0,9 mln. dolerių išlaidoms, susijusioms su įsigijimais ir integracija, be mokesčių; Konkrečios 2020 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio išlaidos: 4,1 mln. dolerių išlaidoms, susijusioms su įsigijimais ir integracija, bei 62,4 mln. dolerių restruktūrizacijos išlaidoms, abu punktai be mokesčių. Konkrečios 2021 finansinių metų išlaidos: 5,8 mln. dolerių išlaidoms, susijusioms su įsigijimais ir integracija, be mokesčių; konkrečios 2020 finansinių metų išlaidos: 62,1 mln. dolerių išlaidoms, susijusioms su įsigijimais ir integracija, bei 120 mln. dolerių restruktūrizacijos išlaidoms, abu punktai be mokesčių.

Visų 2021 finansinių metų rezultatai

Per metus fiksuotos 12,13 mlrd. dolerių pajamos, o palyginus su praėjusiais metais jos sumažėjo 0,3 %. Pastovios valiutos pagrindu, per metus pajamos išaugo 1,1 %.

Koreguotas EBIT (pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) siekė 1,95 mlrd. dolerių ir, palyginus su 2020 metais, išaugo 89,3 mln. dolerių. EBIT marža buvo 16,1 % - 78 punktais didesnė nei 15,3 % rodiklis, fiksuotas tuo pačiu metu pernai.

Grynasis pelnas buvo 1,37 mlrd. dolerių - 22,5 % arba 251,2 mln. dolerių didesnis nei tuo pačiu metu pernai. Sumažintas pelnas vienai akcijai siekė 5,41 dolerio, o pernai tuo pačiu metu šis rodiklis buvo 4,20 dolerio.

Neįtraukiant su įsigijimais susijusių integracijos ir restruktūrizacijos išlaidų (be mokesčių), fiksuotas 1,37 mlrd. dolerių grynasis pelnas, kurio marža - 11,3 %. Tokiu pačiu būdu apskaičiuotas sumažintas pelnas vienai akcijai išaugo 11,0 %, iki 5,43 dolerio, nuo pernai fiksuotų 4,89 dolerio.

Užsakymai ateičiai siekė 13,84 milijardų dolerių, o užsakytų ir įvykdytų darbų santykis - 114,2 %.

Pagrindinės veiklos pinigų srautas siekė 2,12 mlrd. dolerių, arba 17,4 % visų pajamų, o palyginus su 2020 finansiniais metais išaugo 177,3 mln. dolerių.

2021 m. rugsėjo 30 dieną įmonės grynoji skola siekė 2,54 mlrd. dolerių, o tai yra mažiau nei pernai fiksuoti 2,78 mlrd. dolerių. Grynasis skolos ir kapitalizacijos santykis 2021 finansinių metų pabaigoje - 26,6 %.

2021 m. rugsėjo pabaigoje įmonės sąskaitose esant 1,7 mlrd. dolerių ir turint pilnai prieinamą atnaujinamąjį kreditą, įmonė turi 3,2 milijardus dolerių likvidžių lėšų Build and Buy pelno augimo strategijai.

Konferencinis skambutis Q4-F2021 rezultatų aptarimui

Šį rytą, 9 val. rytų laiku, įmonės valdyba organizuoja konferencinį skambutį, kurio metu bus apžvelgiami finansiniai įmonės rezultatai. Dalyviai gali prisijungti skambindami numeriais 1-888-440-2167 arba 1-438-803-0559, konferencijos ID: 8986313, arba paspaudę šią nuorodą cgi.com/investors. Negalėsiantys dalyvauti tiesioginiame skambutyje, specialią tinklalaidę ir skaidrių kopiją galės parsisiųsti, apsilankę cgi.com/investors.

Apie CGI

1976 m. įkurta CGI yra viena didžiausių nepriklausomų IT ir verslo konsultacijų paslaugas teikiančių įmonių pasaulyje. 78 tūkst. profesionalių ir didelę patirtį sukaupusių konsultantų teikia visapusiškas (end-to-end) paslaugas visame pasaulyje: nuo strateginių IT ir verslo konsultacijų iki sistemų integravimo, IT ir verslo procesų valdymo paslaugų ir intelektinės nuosavybės sprendimų. Pasitelkdama pasaulinį kompetencijų tinklą ir vietinių santykių modelį, CGI dirba klientų veiklos vietose ir padeda jiems skaitmeniniu būdu transformuoti savo organizacijas bei padidinti investicijų grąžą. Metinės 2021 metų įmonių grupės pajamos viršijo 12,13 mlrd. Kanados dolerių, o CGI akcijomis yra prekiaujama Toronto TSX (GIB.A) ir Niujorko NYSE (GIB) vertybinių popierių biržose. Daugiau informacijos cgi.com.

Daugiau informacijos:

Investuotojams
Maher Yaghi
Viceprezidentas, Investuotojų santykiai
maher.yaghi@cgi.com
+1 514-415-3651

Žiniasklaidai
Emilie Proulx
Vadovė, Žiniasklaida ir viešieji ryšiai
emilie.proulx@cgi.com
+1 514-206-2851