18. januar 2024

Patologi handler om at tage vævs- eller celleprøver fra borgere, når der er mistanke om sygdom. Det sker typisk efter lægehenvisning, og når en sundhedsprofessionel har udtaget prøven, bliver det fysiske prøvemateriale sendt til et laboratorium.

Her bliver prøven undersøgt, som regel under et mikroskop, så en specialist - patologen - kan stille den korrekte diagnose og sende svar til borgeren og lægen: Er der sygdom - og i givet fald hvilken?

CGI har gennem flere årtier været en af de førende leverandører af it-løsninger til Danmarks sundhedsvæsen. Det gælder ikke mindst patologiområdet, hvor alle fem regioner i Danmark hver eneste dag bruger CGI's patologisystem.

Hurtig og effektiv håndtering

Patologisystemet er et omfattende it-system, der sikrer en hurtig og effektiv håndtering af hele processen: Fra prøveudtagning og diagnosticering til afsendelse af svaret til borger og læge.

Det siger sig selv, at der ikke må opstå fejl undervejs. Og det er helt centralt, at hele "maskineriet" fungerer så effektivt som muligt. For borgeren har selvfølgelig krav på at få svar så hurtigt som muligt, så en behandling kan sættes i gang med det samme, hvis der er sygdom.

Derfor er det vigtigt, at leverandøren af systemet har stor viden om ikke bare it-systemer, men også dyb domæneviden om patologi og om arbejdsgange på sygehuse, laboratorier og patologiafdelinger.

Et skridt videre

Men hvad er egentlig det nye, når vi for nylig kunne fortælle, at CGI Danmark sammen med Tribun Health har vundet en ny aftale om at levere digital patologi til Region Sjælland? Det kan Henrik Mejlgaard gøre os klogere på.

Han er Vice President Consulting Services, Healthcare, og leder den afdeling i CGI Danmark, som leverer løsninger til den danske sundhedssektor.

"Det nye er, at vi sammen med Tribun Health gør patologi digital hele vejen. Vi driver i forvejen hele den it-infrastruktur, som håndterer prøver og prøvesvar, og nu tager vi det et skridt videre sammen med Tribun Health."

Prisvindende løsning

"Tribun Health har udviklet CaloPix®, som understøtter en fuldt digital arbejdsproces for patologerne, som får mulighed for at udskifte mikroskopet med en skærm. Den løsning skal vi i Region Sjælland hjælpe med at implementere i sammenhæng med det eksisterende patologisystem, CGI i forvejen driver," siger Henrik Mejlgaard og tilføjer, at CGI også skal stå for support og vedligeholdelse af løsningen.

Den nye, digitale patologiløsning danner et digitalt billede af hver prøve i meget høj opløsning. Billederne bliver lagret sikkert i en central database, så patologer nemt og hurtigt kan få adgang til dem, uanset hvor den enkelte patolog arbejder fra.

"Ved at tilføje Tribun Health's løsning til billede- og analysedelen gør vi nu også den sidste "ende" af processen digital," siger Henrik Mejlgaard.

AI hjælper med analysen

At patologi nu bliver 100 procent digital, giver en lang række fordele for både borgere og patologer i Region Sjælland. Fx kan patologen dele en prøve med en fagfælle i Aalborg eller Australien og lynhurtigt få en supplerende ekspertvurdering.

Og ikke mindst kan regionens patologer med den nye løsning fra Tribun Health og CGI nu også udnytte styrkerne ved kunstig intelligens (AI). Løsningen bruger nemlig deep learning og maskinlæring til automatiseret, kvantitativ analyse af prøverne.

"Brugen af AI giver mulighed for at aflaste patologerne i rutineprægede og tidskrævende opgaver, så specialisterne kan koncentrere sig om de mere komplicerede opgaver, der kræver dyb faglig indsigt. AI-algoritmerne udvikles løbende og vil på sigt kunne understøtte større og større dele af den diagnostiske proces," siger Henrik Mejlgaard.

Supplerer hinanden perfekt

Henrik Mejlgaard kalder samarbejdet mellem CGI og Tribun Health for oplagt:

"Tribun Health er en meget stærk, international aktør med hovedsæde i Frankrig. CGI har i kraft af vores mangeårige og tætte samarbejde med den danske sundhedssektor både erfaringen, kompetencerne og nærheden til kunderne i Danmark."

"Så det er et partnerskab, hvor vi supplerer hinanden perfekt. Vi ser frem til også at gå i dialog med de øvrige danske regioner, så patologi kan blive 100 procent digital i hele Danmark," siger han.

Patobank - databasen til patologer og forskere

Foruden det landsdækkende patologisystem og fremtidens digitale patologi i Region Sjælland står CGI også bag den landsdækkende Patobank - en omfattende database over alle prøver og svar gennem tiderne.

Patobank er en væsentlig del af fundamentet for forskning og vidensdeling, fordi patologer kan sammenligne aktuelle prøver med tidligere for at hjælpe i diagnostikken af prøverne, og forskere kan udtrække store mængder data.

Vil du vide mere om digital patologi og de mange andre løsninger fra CGI, som er med til at holde den danske sundhedssektor kørende og blive mere digital? Så kontakt os for en uforpligtende dialog.