Digitalisering af sundhed handler ikke om at sætte strøm til processerne, for den proces er allerede i gang. Sundhed 2.0 handler derimod om at bruge kunstig intelligens og udnytte sundhedsdata til at drive forskningen.

Med digitalisering og kunstig intelligens kan Danmarks sundhedsvæsen sikre kvalitet i behandlingen af patienter og samtidig frigive ressourcer hos medarbejderne, der tilmed bliver lettere at rekruttere og fastholde.

"De digitale løsninger er der allerede - men det kræver politisk vilje at adressere de etiske og juridiske problemstillinger, som følger i kølvandet på teknologien,” siger Brian Fangel, Vice President for healthcare-afdelingen i CGI Danmark i et interview i Altinget.

Læs hele interviewet her: