Enklere fakturering, færre distributionsomkostninger, tættere og mere effektiv kommunikation med dine leverandører. Er det også blandt fokusområderne i din forretning, så er Global Invoice Exchange den rette løsning for dig.

Global Invoice Exchange er en komplet service til at sende og modtage elektroniske fakturaer uafhængigt af fakturastandarder og kundespecifikke formater. Elektroniske fakturaer sænker distributionsomkostninger og giver færre klimapåvirkninger, men frem for alt muliggør elektroniske fakturaer en omkostningseffektiv indkøbs- og fakturahåndtering i alle dele af processen. Global Invoice Exchange kobler leverandørens faktureringssystem sammen med kundens fakturahåndteringssystem i et sammenhængende flow.

Elektronisk fakturahåndtering

At indføre elektronisk fakturahåndtering er en af de mest almindelige måder at effektivisere administrative arbejdsprocesser og styre virksomhedens omkostninger. Det giver en ensartet arbejdsproces for hele virksomheden og sikrer, at alle omkostninger er korrekte og godkendte. Gennem anvendelse af elektronisk indkøb kan mange step i fakturahåndtering elimineres. En forudsætning for elektronisk fakturering er, at fakturaer kommer ind i et elektronisk format, der understøttes af fakturahåndteringssystemet. I første skridt, kan det ske ved scanning og fortolkningen af de sædvanlige papir fakturaer, men i mange tilfælde kan det betale sig at have en direkte fuldt elektronisk fakturastrøm. Reducerede distributionsomkostninger, øget hastighed og kvalitet er væsentlige fordele.