Morgendagens ERP-system er i skyen. Det er på en og samme tid både mere standardiseret og mere fleksibelt. For de mange virksomheder, der overvejer – eller måske er tvunget til – at opgradere eller udskifte deres gamle ERP-system, er det selvsagt gode nyheder.

Men det kræver også et nyt ledelsesmæssigt fokus. For selvom cloud-baseret ERP er med til at sænke barrieren for at bruge ERP som lokomotiv for digital transformation, skal ledelsen nu have endnu mere fokus på virksomhedens interne processer end nogensinde før.

ERP-projekter har altid været, og vil altid være, en stor mundfuld for de fleste (hvis ikke alle) virksomheder. Mange forudsætninger skal være opfyldt for at nå helt i mål uden forsinkelser og budgetoverskridelser. Grundigt forarbejde (analyse og strategi), skarpt ledelsesmæssigt fokus fra start til slut og dyb forankring i hele organisationen gennem velfunderet change management er blot nogle af dem.

Et signifikant skift

Alt det er der ikke noget nyt i. Men i takt med, at ERP-systemerne flytter i skyen, er forandringerne nu større end nogensinde før. Cloud repræsenterer nemlig et signifikant skift i ikke blot systemers opbygning, men også i den måde, virksomheder opsamler, organiserer og anvender data på – både i og udenfor deres ERP-systemer.

Morgendagens ERP-systemer skal, i modsætning til deres forgængere, ikke længere gennemgå store, omkostningstunge opgraderinger, når den gamle platform har nået enden af sin livscyklus. Hertil kommer, at funktioner og moduler vælges til eller fra med et klik og betales efter pay-as-you-go-modellen, og at et dynamisk økosystem af apps løbende føjer nye muligheder til.

Denne nye verden er i høj grad bygget på en standardiseret tilgang til processer. De dage, hvor ERP-projekterne krævede mange ressourcer til kundetilpasset systemudvikling og tilpasning, er ovre. Nu gælder det i stedet om at udnytte styrkerne ved standardprocesser.

Cloud-ERP er en særlig disciplin

Og det giver ledelsen en række nye udfordringer, men heldigvis også nye muligheder, fordi man kan – og bør – bruge standarderne som udgangspunkt for at udfordre virksomhedens interne processer.

Implementering af cloud-ERP er en særlig disciplin. Den kræver mere ledelsesmæssigt fokus på processer og på at bygge et strategisk fundament, som sikrer, at ERP-systemet understøtter virksomhedens strategi og vækstmål.

I CGI anbefaler vi altid vores kunder at gennemføre en value stream-analyse som en nødvendig del af det analyse- og strategiarbejde, der altid bør udgøre fundamentet for et ERP-projekt. Value stream-analysen hjælper med at identificere flaskehalse og andre væsentlige "pains", og vores erfaringer er entydige: Der er mange forretningsmæssige gevinster at høste, hvis man tør udfordre det eksisterende og er åben for fornyelse.

CGI artikel i Børsen Ledelse, 21. oktober 2019.

Af Cecilie Damgaard, Supply chain consultant og Uffe Pallesen, Director, consulting services