Har du en omkostningseffektiv håndtering af din fakturerings-/afregningsfunktion? Og har du en fremtidssikret håndtering af din kundekommunikation? Er dine portoomkostninger for høje - og udnytter du de digitale kanaler, som din kunde foretrækker i
dag og i fremtiden?

Vi tilbyder håndtering af fysisk og elektronisk kundekommunikation - fx udsendelse af fakturaer, rykkere, årsopgørelser eller aflæsningskort til både virksomheder (B2B) og forbrugere (B2C). Ved at håndtere både fysisk og elektronisk kommunikation skaber vi mulighed for at centralisere og automatisere dine processer. Det sikrer samtidigt muligheden for en hurtigere overgang til digitale kanaler, som både er mere omkostningseffektive og klimavenlige. Vores Output Management services varetager en række praktiske/tekniske opgaver, der normalt ikke håndteres i dit ERP-system.

Praktisk sikrer vi, at de informationer, der som standard kommer fra dit forretningssystem omdannes til forståelige forretningsdokumenter, der printes, kuverteres og sendes - alternativt leveres digitalt direkte til kunden i form af elektroniske dokumenter (OIOUBL, EDI eller PDF).

EFFEKTIVISERET HÅNDTERING AF DATA

Gode forretningsdokumenter (fx fakturaer) handler om  datakvalitet og præsentation. CGI trækker data til fakturaer direkte fra de informationer dit forretningssystem leverer. CGI har stor erfaring med at ”oversætte” de tekniske data til fx en faktura med tydelig oversigt over forbrug. Når en faktura er korrekt og forståelig, betaler kunden til tiden, er mere tilfreds og ringer mindre til kundeservice.

Fordele ved Output Management service: 

  • En samlet løsning til elektronisk levering og fysisk print og forsendelse.
  • En samlet løsning til alle type forretningsdokumenter
  • Varetagelse hele processen fra indsamling af data, udformning af layout, print og forsendelse (elektronisk eller printet)
  • Vores Output Management organisation håndterer årligt mange millioner sider print og forsendelser.
  • Print, kuvertering og distribution tilbydes til faste stykpriser baseret på volumen.
  • Vi anvender den bedste udskriftsteknik med fuld farve og optisk output kontrol.
  • Mulighed for både sort-hvid og 4- farve print.
  • Enkelt skifte for papir til digitale kanaler.
  • Understøtter både B2B og B2C kommunikation.

Gå i dialog med os, kontakt

Kontakt Mogens Christensen
T: 21 71 73 08
E: mogens.christensen@cgi.com