Bankám, poisťovniam a iným finančným inštitúciám ponúkame platobné systémy a špecializované služby, ktoré sú plne v súlade s hlavnými trendmi európskeho finančného trhu. Napríklad na harmonizáciu platieb v rámci Európskej únie máme riešenie SCT Inst – Instantné platby.

Distribúcia finančných služieb a produktov priamymi kanálmi je čoraz častejšie terčom vonkajších útokov. Na ochranu pred nimi poskytujeme celý rad bezpečnostných riešení a služieb, ktoré zahŕňajú silnú autentifikáciu, ochranu dát a transakcií pomocou technológií DLP/PKI a bezpečnostné monitorovanie systémov spoločností a ich zamestnancov. Na súčasné trendy reagujeme vytváraním inovatívnych riešení, ktoré napríklad prostredníctvom komplexnej analýzy správania klientov vo firemných aplikáciách dokážu v reálnom čase vyhodnotiť riziko týchto aktivít. Poskytujeme aj riešenia na zvýšenie bezpečnosti cloudových služieb.

Moderné užívateľské zariadenia, ako sú mobilné telefóny alebo tablety, zabezpečujeme vlastným riešením na prihlasovanie klientov a autorizáciu dôveryhodných transakcií - Mobile Client Security (MCS).

CRM považujeme za kľúčový prvok systémov finančných spoločností. Tradične sme silní v oblasti CRM od spoločností SAP, Siebel alebo Microsoft. V súčasnosti odporúčame ako najdynamickejšie CRM s veľkým potenciálom do budúcnosti cloudovú platformu Salesforce, ktorá ponúka flexibilitu a jednoduchú aktualizáciu.

Všetky finančné inštitúcie potrebujú fungovať čo najefektívnejšie a optimalizovať svoje obchodné procesy a operácie. Pomáhame im navrhovaním a dodávaním moderných systémov ERP od spoločností SAP, Oracle alebo znižovaním nákladov outsourcingom finančných aplikácií, informačných systémov alebo celých obchodných procesov.

Pri testovaní väčších projektov ponúkame našim klientom naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti, ako aj kvalitný tím skúsených testerov a analytikov. Sme pripravení spolupracovať formou prenájmu nášho tímu alebo poskytovania testovania ako služby našim klientom.

So všetkými našimi klientmi sa snažíme nadviazať dlhodobú spoluprácu, pretože veríme, že im to poskytne potrebnú bezpečnosť, minimalizuje riziko a umožní im to sústrediť sa na ich obchodné priority.

Viete, že:

  • medzi našich spokojných zákazníkov v regióne strednej a východnej Európy patria napríklad Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, Všeobecná úverová banka, Národná banka Slovenska, Tatrabanka, Commerzbank, Česká pojišťovna a mnoho ďalších.