Finančný sektor predstavuje veľmi dynamickú oblasť, ktorá vyžaduje maximálnu spoľahlivosť, dôveryhodnosť a flexibilitu. Významným finančným subjektom v Slovenskej a Českej republike i v regióne strednej a východnej Európy prinášame potrebné a zodpovedajúce moderné technológie a ponúkame tiež široké portfólio služieb, ktoré okrem odborných konzultácií v oblasti finančných služieb a informačných systémov zahŕňa dlhodobú správu a rozvoj aplikačných celkov, riadenie projektov alebo dohľad nad kvalitou dodávky.

Bankám, poisťovniam a ďalším finančným inštitúciám ponúkame platobné systémy a špecializované služby, ktoré plne zodpovedajú hlavným trendom európskeho finančného trhu. Napríklad pre harmonizáciu platieb v rámci Európskej únie máme rad riešení na spracovanie platieb podľa iniciatívy SEPA, napr. SEPA Engine.

Distribúcia finančných služieb a produktov priamymi kanálmi je stále častejšie cieľom vonkajších útokov. Na ochranu pred nimi poskytujeme rad bezpečnostných riešení a služieb, ku ktorým patrí napríklad silná autentizácia, ochrana dát a transakcií s pomocou technológií DLP/PKI alebo bezpečnostné monitorovanie systémov spoločností a ich zamestnancov. Na aktuálne trendy reagujeme vytváraním inovatívnych riešení, ktoré napríklad pomocou komplexnej analýzy správania klienta v aplikáciách spoločnosti dokážu v reálnom čase vyhodnotiť rizikovosť týchto aktivít. Poskytujeme taktiež riešenia pre zvýšenie bezpečnosti Cloudových služieb.

 

Moderné používateľské prostriedky, ako sú mobilné telefóny alebo tablety, zabezpečujeme vlastným riešením pre prihlásenie klientov a dôveryhodnú autorizáciu transakcií – Mobile Client Security (MCS).

 

CRM považujeme za kľúčový prvok systémov finančných spoločností. Sme tradične silní v CRM od spoločností SAP, Siebel alebo Microsoft. Aktuálne odporúčame, ako najdynamickejšie CRM s veľkým potenciálom do budúcnosti, cloudovú platformu Salesforce, ktorá ponúka flexibilitu a ľahké udržiavanie aktuálnych trendov.

 

Všetky finančné inštitúcie potrebujú fungovať čo najefektívnejšie a optimalizujú svoje obchodné procesy a prevádzku. Pomáhame im návrhmi a dodávkami moderných ERP systémov SAP, Oracle alebo znižovaním nákladov formou outsourcingu finančných aplikácií, informačných systémov alebo celých obchodných procesov.

 

Pre testovanie rozsiahlejších projektov ponúkame našim klientom svoje dlhodobé skúsenosti v tejto oblasti a kvalitný tím skúsených testérov a analytikov. Sme pripravení spolupracovať formou prenájmu nášho tímu alebo poskytujeme klientom testovanie ako službu.

 

So všetkými našimi klientmi sa snažíme vytvoriť dlhodobý partnerský vzťah, pretože veríme, že im tým poskytneme potrebnú istotu, minimalizáciu rizík a umožníme im sústrediť sa predovšetkým na obchodné priority.

Viete, že:

  • k naším spokojným zákazníkom v regióne strednej a východnej Európy patria napríklad ČSOB, Všeobecná úverová banka, Národná banka Slovenska, Tatrabanka, Commerzbank, Česká spořitelna, Komerční banka, Česká pojišťovna a rad ďalších?