Systémová integrácia znamená efektívne prepojenie špecializovaných IT systémov v jeden funkčný celok a predovšetkým správne začlenenie systémov do fungovania organizácie. To všetko vždy zastrešené dôsledným projektovým vedením. Dobrá systémová integrácia vedie ku zníženiu celkových nákladov implementovaných procesov a podporuje ďalší rozvoj spoločnosti.

Tvorba takého riešenia vyžaduje často podceňovanú znalosť implementovaných procesov a problematiky v danej oblasti u klienta, ktorá je podstatná pre dosiahnutie očakávaného dlhodobého finančného efektu. Dobrá systémová integrácia samozrejme vyžaduje technologickú znalosť softwarových a hardwarových prvkov v riešení a jej správne použitie vedie k vybudovaniu otvorenej, riadenej, výkonnej a bezpečnej integrácie. V tejto oblasti disponuje naša spoločnosť expertnými znalosťami a s podporou metodiky projektového riadenia dokážeme definovať požiadavky na integrované systémy presne v súlade s požiadavkami na ucelené procesy. Tieto znalosti dokážu vylúčiť možnosť zlých návrhov integrácií, ktoré by prípadne mohli viesť k celkovému zlyhaniu projektu so všetkými negatívnymi dôsledkami na prevádzku a podporu privátnych obchodných aktivít klienta.

Ako postupujeme pri systémovej integrácii:

Analytická fáza

Pre túto fázu dodávame komplexnú dokumentáciu

 • Procesná špecifikácia
 • Integračná špecifikácia
 • Rozdielová analýza
 • Analýza rizík
 • Testovacie a akceptačné scenáre
 • Sumár definovaný v dokumente Vykonávací projekt, ktorý obsahuje presnú definíciu dodávky a zodpovednosti, požiadavky na súčinnosť a dodávky zo strany klienta a prípadne ďalších  dodávateľov, časový harmonogram a odovzdanie diela v súlade s dokumentáciou uvedenou vyššie.
Implementačná fáza

Samotná realizácia projektu podľa špecifikácií z analytickej fázy, riadená podľa projektového harmonogramu.

Odovzdanie diela

Na základe definície Vykonávacieho projektu budú doplnené definované testovacie a akceptačné scenáre.

Integráciu vnímame komplexne.

Zaoberáme sa všetkými aspektmi či už z pohľadu infraštruktúry (Cloud, Deployment automation, Continuous integration), alebo logických vrstiev (poskytovanie rozhrania, jeho zabezpečenie, samotná integrácia systémov, dátová a prevádzková analytika a prediktívne modelovanie na základe získaných dát).

API management

API sú trendom súčasnosti, a to nie náhodou. Umožňujú prepájať svety, spájať systémy nie len v rámci jednej spoločnosti, ale naprieč partnerskými sieťami, dávať ich k dispozícii širokej verejnosti či poskytovať dáta na základe legislatívy. API je potrebné spravovať – riadiť ich životný cyklus z pohľadu vývoja, ich zabezpečenia a monitorovať ich využitie. S tým všetkým dokážeme pomôcť.

Správa identít a prístupov

Veľký počet služieb a informačných systémov predpokladá mnoho používateľov s odlišnými rolami a prístupovými požiadavkami. Dokážeme im zjednodušiť prístup z rôznych miest, zariadiť prihlasovanie pomocou jediného hesla a zaviesť mnohé ďalšie užitočné funkcie. To všetko s najvyšším zabezpečením a riadením z jedného miesta.

Integrácia (ESB)

Integračná platforma je základný stavebný kameň architektúry, ktorá má ambíciu označovať sa za on-line či digitálnu.  Potrebujete vybudovať úplne novú integračnú platformu alebo len modernizovať tú súčasnú? V oboch prípadoch vieme, ako pristúpiť k návrhu tak, aby ste ušetrili čas, zdroje a získali spokojnejších zákazníkov.

Analytika

Vo vašich dátach vieme do detailu zisťovať druhy, kanály, formáty i objemy toku. A kde inde merať, ak nie v centre diania – v integračnej platforme obsluhujúcej napr. poskytované API. Navyše to nemusí skončiť len pri pasívnom sledovaní. Na základe poznania významu dát, ktoré cez platformu prúdia z akéhokoľvek zdroja (web, mobilná aplikácia, partnerský portál) je možné stavať aj modely schopné predikovať budúce správanie jednotlivcov, či trend správania celku. To je relevantné napr. aj pre IoT platformy produkujúce tisíce záznamov v rádovo sekundách. Ale aj s takými objemami si dokážeme poradiť.

Používame platformu WSO2 a ďalšie nástroje

Open source platforma WSO2 je vyvinutá priamo pre riešenie zložitých výziev sprevádzajúcich digitálnu transformáciu firiem. Je úplne zadarmo, neustále aktualizovaná, plne bezpečná a maximálne adaptabilná. Pre tieto prípady je ideálnym riešením, či už plánujete zaviesť novú službu či technológiu, alebo potrebujete aktualizovať integračnú architektúru, ktorá vám nebude v budúcnosti brániť v ďalšom rozširovaní vašich softwarových služieb a technológií. Preto, aby sme spoľahlivo prepojili vaše systémy používame celý rad ďalších moderných nástrojov, o ktorých ste možno už počuli, ale nikdy ste sami neuvažovali o ich zavedení (napr. Spark, Hadoop, Cassandra a pod.).

Prečo CGI?

 • Sme schopní ponúknuť integračné riešenie ako ucelenú dodávku „na kľúč“, alebo pôsobiť v úlohe odborného dozoru, garanta v rámci interného projektu na strane klienta alebo v rámci dodávok tretích strán
 • Ani agilný prístup nám nie je cudzí.
 • So systémovou integráciou máme dlhoročné skúsenosti v celom rade odvetví.
 • Spájame dlhodobo osvedčené know-how s najmodernejšími technológiami.
 • Vedúci projektu a kľúčoví pracovníci disponujú certifikovanou znalosťou overenej metodiky a postupov – PRINCE2, TOGAF a ITIL®

ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited používaná s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené.

Integracácia v dobe digitálnej transformácie

(whitepaper EN)

Integrace v době digitální transformace