Rozmanitosť je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Rozmanitosť považujeme za veľkú výhodu a vážime si ju. Prináša nám širokú škálu skúseností, pohľadov a nápadov. Ak má každý rovnaké príležitosti a môže naplno využiť svoj potenciál, dosiahneme najlepšie a najinovatívnejšie výsledky pre našich zákazníkov a rešpektujúce a inšpiratívne prostredie pre našich kolegov. Preto neustále pracujeme na tom, aby sa rozmanitosť a inklúzia stali v našej spoločnosti normou.

 

Sľubujeme

  • Všetci sme si rovní – bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, národnosť, etnický pôvod, náboženstvo, svetonázor, zdravotný stav, vek alebo sexuálnu orientáciu.
  • Nevykonávame žiadnu diskrimináciu - v našej spoločnosti existujú príležitosti pre každého - napríklad pokiaľ ide o mzdu, pracovný čas, školenia, hodnotenie výkonu a ďalšie výhody.
  • Sme otvorení v náboru ľudí, ktorí sú v našom odvetví stále nedostatočne zastúpení. Preto ich vyzývame, aby sa k nám pridali.
  • Sme zásadoví a stanovili sme si normy rozmanitosti a tolerancie vo svete práce v porovnaní s okolitým svetom. Okrem iného sme podpísali Európsku chartu diverzity.

Podpísali sme Chartu diverzity a jasne sme sa zaviazali vytvárať priateľské a nezaujaté pracovné prostredie.

Podpisom vysielame jasný signál o rozmanitosti a tolerancii vo svete práce. Dávame najavo, že si všetkých zamestnancov vážime rovnako - bez ohľadu na pohlavie a rodovú identitu, národnosť, etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. V našej spoločnosti má každý rovnaké príležitosti a môže naplno využiť svoj potenciál.

Charta Diverzity

 

Byznys pro společnost

 

  1. Demografické zmeny: Vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov si dnes žiadna spoločnosť nemôže dovoliť vzdať sa kreativity a zručností a zanedbávať menšiny.
  2. Lojalita zamestnancov: Ak sa zamestnanci cítia pochopení a oceňovaní ako jednotlivci, zostanú svojmu zamestnávateľovi dlhodobo verní.
  3. Efektívnosť: Zmiešané tímy často prichádzajú s kreatívnejšími a inovatívnejšími riešeniami ako homogénne skupiny.
  4. Motivácia: Odmeny a uznanie vedú k väčšej ochote angažovať sa.
  5. Nábor: Organizačná kultúra bez predsudkov je dnes dôležitým kritériom pri výbere zamestnávateľa.