Finančné služby

Naše systémy spracovávajú a automatizujú platby a chránia klientov finančných inštitúcií ...

SK financial services medium banner

Telekomunikácie

Ľudia spolu komunikujú aj prostredníctvom riešenia, ktoré implementujeme u operátorov...

SK communications medium banner

Satelitné technológie

Spolupracujeme s Európskou kosmickou agentúrou a využíváme navigačný systém ...

SK space services medium banner

 

Energetika a siete

Naše riešenie zabezpečuje kompletnú podporu procesov na otvorenom energetickom trhu ...

SK utilities medium banner

Oil & Gas

Naše riešenie pomáhají riadiť výrobu v rafinériách, zvyšovať bezpečnosť plynovodů a ...

SK oil&gas services medium banner

Verejný sektor

Pomáháme digitalizovať verejný sektor a budovať Smart Cities.

SK public services medium banner

 

Doprava

Mimo iné vytvárame inteligentné dopravné systémy vo všetkých druhoch dopravy.

SK transportation medium banner

Priemysel a výroba

Integrujeme nové technológie s tradičnými systémami pre plánovanie zdrojov ...

SK manufacturing women medium banner

Retail a služby

Poskytujeme poradenstvo klientom z oblasti veľkoobchodu a maloobchodu ...

SK retail medium banner


 

Našim zákazníkom pomáhame v digitálnej transformácii

Vďaka vysokej kvalite IT služieb sme si na Slovensku získali povesť spoľahlivých profesionálov. Spolupráca s 78.000 odborníkmi, ktorí pracujú pre CGI na stovkách miest po celom svete, nám umožňuje spojiť znalosti miestnych podmienok s globálnymi skúsenosťami a zdrojmi a ponúknuť špičkové a komplexné poradenstvo, systémovú integráciu a outsourcing, vrátane špecifických riešení pre rôzne odvetvia.

CGI si zakladá na prepracovaných procesoch kvality a manažmentu, ktoré pre našich klientov znamenajú dodržanie termínov aj rozpočtu. To nás, spolu so zameraním na klienta, odlišuje od väčšiny konkurentov. IT služby CGI na Slovensku sú zamerané na dosiahnutie rýchlych a zároveň dlhodobých výsledkov pre našich klientov. Ponúkame starostlivo vybrané služby, ktoré najlepšie vyhovujú unikátnym potrebám slovenského trhu.

Tím českej pobočky CGI tiež spolupracuje na projektoch pre mnohých z najvýznamnejších organizácií z okolitých krajín regiónu, vrátane Ruska, Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Čiernej Hory, Rumunska a Srbska.