V čoraz častejšej digitálnejšej spoločnosti majú spotrebitelia a občania zvýšené očakávania ohľadom svojich každodenných interakcií.

V dôsledku toho digitálni lídri v rôznych odvetviach hľadajú nové spôsoby, ako rozvíjať svoju stratégiu a prevádzkové modely a využívať technológie a informácie na zlepšenie spôsobu fungovania, poskytovania produktov, vrátane služieb a vytvárania hodnôt.

Títo lídri realizujú výsledky transformácie a vytvárajú nové obchodné príležitosti prostredníctvom komplexného digitálneho hodnotového reťazca.

.

.

Medzi kľúčové faktory úspechu patrí:

  • Zavádzanie kultúrnych zmien vrátane vývoja technológií tak, aby sa stali základom podnikania

  • Organizácia obchodných modelov a podpornej architektúry zameraných na zákazníkov

  • Uprednostňovanie kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov spolu s opatreniami v oblasti udržateľnosti

  • Preorientovanie sa v oblasti využívania dat z predpovedania a plánovania na snímanie a odpovedanie

-- IMAGE GOES BELOW --

Optimizing your digital value chain to accelerate successful business outcomes

-- IMAGE GOES ABOVE --

Optimalizácia vášho digitálneho hodnotového reťazca

Více informací

Kliknutím na obrázok si môžete prečítať našu CGI štúdiu

Zrýchlenie digitálnych ciest

Optimalizácia vášho digitálneho hodnotového reťazca nie je výlučne technologická iniciatíva, ale skôr organizačné úsilie, ktoré zahŕňa vaše poslanie, stratégiu, kultúru a prevádzkové modely. Dnešný digitálny hodnotový reťazec zahŕňa virtuálne aj osobné interakcie. Na základe poznatkov z prieskumu CGI Voice of Our Clients (Hlas našich klientov) , spolu s prácou našich expertov po celom svete ponúka CGI štúdia  odporúčania na urýchlenie výsledkov vašej transformácie.

Stiahnuť CGI štúdiu

Čo robia digitálni lídri inak?

V rámci projektu CGI Voice of Our Clients sme v roku 2021 realizovali takmer 1700 rozhovorov s vedúcimi pracovníkmi v oblasti obchodu a IT a identifikovali sme niekoľko spoločných charakteristík digitálnych lídrov (tých, ktorí tvrdia, že ich organizácia dosahuje očakávané výsledky vďaka digitálnym stratégiám). Medzi tieto atribúty patria:

  • Jasne definovať a zosúladiť očakávania zúčastnených strán
  • Vnímať transformáciu komplexne, v rámci celého hodnotového reťazca
  • Modernizovať, zjednodušiť a chrániť dodávateľské reťazce a osobné údaje zúčastnených strán
  • Považovať udržateľnosť za základ vytvárania hodnoty pre zákazníkov

Získajte viac informácií o vlastnostiach digitálnych lídrov

four people having discussion around table

Attributes of digital leaders

Learn more

consultant leading a discussion on insights-led decisions

A framework to help organizations pivot the use of data from predicting and planning to “sensing and responding” to fuel innovation

Hodnota v pohybe: Hnacia sila rozhodovania založeného na údajoch

Digitálni lídri si uvedomujú potrebu rýchlo vycítiť a reagovať na zmeny a navrhovať svoje obchodné a prevádzkové modely tak, aby boli agilné. Už nestačí byť najefektívnejšou organizáciou s najmenším počtom chýb. Musíte byť aj najinovatívnejší a najrýchlejšie vytvárať hodnoty prostredníctvom týchto inovácií.

Aby organizácie víťazili a boli udržateľné, musia vizualizovať a simulovať rozhodnutia, založené na dynamických údajoch a poznatkoch. Toto je to, čo označujeme ako "hodnota v pohybe". Tento prístup si vyžaduje, aby podniky prehodnotili mechanizmus rozhodovania v organizácii a podporné technológie.

Prečítať CGI štúdiu

Spoločnosť CGI bola označená za hlavného hráča v oblasti poradenských služieb v oblasti digitálnej stratégie na celom svete

Tlak na digitalizáciu spolu s nespočetným množstvom výziev pri realizácii digitálnej stratégie viedli k zvýšenému dopytu po konzultačných službách v oblasti digitálnej stratégie. V reakcii na tento dopyt vydala spoločnosť International Data Corporation (IDC) svoju analýzu IDC MarketScape 2021: Hodnotenie predajcov: Worldwide Digital Strategy Consulting Services 2021 Vendor Assessment (Celosvetové poradenské služby v oblasti digitálnej stratégie v roku 2021).

Významnou súčasťou hodnotenia IDC MarketScape je analýza vnímania kupujúcich. Medzi tri kľúčové silné stránky, ktoré identifikovali klienti CGI, patria náš prehľad, orientácia na produktivitu práce a kvalita ľudí.

Zistiť viac

consultants discussing digital strategy

CGI named a Major Player for digital strategy consulting

CGI named a Major Player for digital strategy consulting