Moderné technológie prinášajú veľké množstvo pozitívnych výhod. Používateľský komfort, automatizáciu, prepojenie a zrýchlenie procesov. Na druhej strane sú stále viac ohrozované cielenou cyber-kriminalitou. Spolu so zložitosťou technológii rastie aj pole pôsobnosti útočníkov a plné zabezpečenie klientských zariadení je prakticky nemožné.

 

CGI vám pomôže ochrániť obchodné informácie, osobné dáta zákazníkov i zamestnancov a pritom naďalej zdielať potrebné informácie s partnermi, dodávateľmi aj so zamestnancami na cestách. Rovnako zabezpečíme aj všetky systémy a procesy vo vašej spoločnosti či úrade.

Na poli informačnej bezpečnosti ponúkame široké spektrum služieb, medzi ktoré patrí ako komplexná analýza bezpečnostnej situácie, tak aj konzultačné služby v oblasti procesnej bezpečnosti. Pomôžeme vám dosiahnuť zhodu s bezpečnostnými, legislatívnymi alebo regulačnými štandardmi a požiadavkami na spracovanie informácií.

 

Rad našich vlastných riešení využíva mnoho významných spoločností regiónu. Zavádzaním inovatívnych prvkov, ako je napríklad analýza správania používateľov, dokážeme reagovať aj na riziká vyplývajúce z aktuálnych trendov a technológií, ako sú sociálne siete, virtualizácia a Cloudové služby, mobilné zariadenia alebo únik dôležitých dát zvnútra organizácie.

Tieto riešenia následne dlhodobo podporujeme u množstva klientov a môžeme ich v našich Delivery Centrách prevádzkovať s vysokým stupňom zabezpečenia.

 

Naše hlavné kompetencie možno zhrnúť do nasledujúcich oblastí:

 • Zabezpečenie priamych bankových kanálov
 • Moderné autentizačné metódy vhodné pre využitie v širokej škále klientskych zariadení
 • Hodnotenie správania klientov a rizikovosti transakcií v reálnom čase
 • Bezpečnostný monitoring (SIEM)
 • Ochrana dát a dokumentov (DLP)
 • Dlhodobé uloženie elektronických dokumentov
 • Biometria (hlasová autentizácia, biometrické podpisy)
 • Zabezpečenie cloudových služieb
 • Aplikácie a riešenia na báze PKI pre elektronický podpis, šifrovanie, autorizáciu transakcií, vytváranie časových pečiatok
 • Hardwarové kryptografické prostriedky
 • Hodnotenie stavu bezpečnosti a odporúčania
 • Riadenie operačného rizika a zabezpečenie kontinuity podnikania
 • Regulácia, právne záležitosti, zhoda s normami

 

Predovšetkým distribúcia služieb a produktov priamymi kanálmi je stále častejšie cieľom vonkajších útokov. Poskytujeme rad bezpečnostných riešení a služieb, ku ktorým patrí napríklad silná autentizácia, ochrana dát a transakcií s pomocou technológií DLP/PKI alebo bezpečnostné monitorovanie systémov spoločností a ich zamestnancov. Aktuálne trendy ukazujú, že je nutné dopĺňať tieto tradičné bezpečnostné postupy a vyhodnocovať správanie klientov počas prihlasovania, aktivít v internetových aplikáciách spoločnosti a predovšetkým hodnotiť v reálnom čase rizikovosť internetových transakcií. Pre túto oblasť ponúkame vlastné riešenie CERES.

 

Moderné komunikačné kanály využívajúce mobilné telefóny a tablety klientov zabezpečujeme vlastným riešením pre prihlásenie klientov a dôveryhodnú autorizáciu transakcií – Mobile Client Security (MCS).

 

Podporujeme prechod spoločností na Cloudové služby. Pre tento trend ponúkame napríklad vlastný bezpečnostný doplnok pre Google Gmail tak, aby túto službu bolo možné použiť na bežnú emailovú komunikáciu celej firmy a realizáciu obchodných procesov, ktoré vyžadujú utajenie dát a zabezpečenie nepopierateľnosti, napr. pri schvaľovaní. Naše riešenie Gmail Security Extension (GSE) je v súčasnosti nasadzované do spoločnosti s viac ako 6000 používateľmi.

 

Spoločnosť CGI Slovakia s.r.o. je držiteľom certifikátu Systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa medzinárodnej normy ISO 27001: 2013