Jednou zo základných priorít všetkých organizácií je dosahovanie dlhodobých strategických cieľov pri súčasnom zefektívnení prevádzky. Využitie služieb outsourcingu je strategickým rozhodnutím, ktoré vedie k splneniu tohto cieľa. Outsourcing prináša flexibilitu potrebnú v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí, a taktiež ekonomickú predvídateľnosť, nevyhnutnú pre realizáciu stanovených cieľov. Organizácie tak môžu s menším úsilím dosiahnuť podstatne lepšie výsledky a zároveň znižovať a aktívne riadiť mieru rizík.

CGI je špičkovým poskytovateľom outsourcingových služieb. Dokážeme pružne zareagovať na požiadavky firiem a inštitúcií, ktoré potrebujú pre svoju každodennú činnosť zabezpečiť spoľahlivú prevádzku informačnej infraštruktúry. Súčasťou našich služieb je aj outsourcing podnikových procesov na lokálnej i globálnej úrovni, vrátane úplného prevzatia zodpovednosti za procesné spracovanie. Samozrejmosťou pre nás je taktiež zmluvne garantovaný rozsah a kvalita.

Inovácie, rýchle zavádzanie svetových trendov (ako je napríklad cloud computing) a dôraz na štandardizáciu nám umožňujú prinášať nákladovo efektívne riešenia s vysokou pridanou hodnotou.

 

Ponúkame vám:

  • silné zázemie globálnej spoločnosti,
  • unikátne znalosti podnikových a IT procesov
  • praktické skúsenosti z najvýznamnejších trhových sektorov.

 

Outsourcing factsheet (pdf ke stažení banner)