ISO 9001:2015

CGI Slovakia s.r.o. je držiteľom certifikátu Systému riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015. Našu Politiku kvality si môžete prečítať tu.

 

Naša spoločnosť bola ako prvá spoločnosť v Českej republike a na Slovensku certifikovaná podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2000 a TickIT Issue 5.0.

ISO 14001:2015

Naša spoločnosť je jednou z prvých poradenských a technologických firiem na slovenskom trhu, ktorej sa  podarilo získať certifikát organizácie dodržujúci štandardy šetrného správania sa k životnému prostrediu podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2015

ISO 20000-1:2018

CGI Slovakia s.r.o. je držiteľom certifikátu Systému riadenia služieb IT podľa medzinárodnej normy
ISO 20000-1:2018 pre dodávku služieb spojených so životným cyklom ICT riešení, najmä:

  • Outsourcing business procesov,
  • Outsourcing, administrácia a podpora aplikácií,
  • Outsourcing, administrácia a podpora technickej infraštruktúry.

ISO 27001:2013

CGI Slovakia s.r.o. je držiteľom certifikátu Systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013 pre odbor: Konzultačné služby, systémová integrácia, vývoj a služby v oblasti outsourcingu IT a firemných procesov.