Prekonávame očakávania našich zákazníkov, partnerov a komunít

Naše certifikácie a najnovšie ocenenia odrážajú náš záväzok prekonávať očakávania všetkých našich partnerov.

Našim zákazníkom slúžime ako dôveryhodný poradca. Poskytujeme im poznatky a schopnosti, ktoré potrebujú na to, aby mohli reagovať na neustále sa vyvíjajúce digitálne prostredie. Pri poskytovaní služieb našim klientom sa zameriavame aj na to, aby sme našim zamestnancom poskytovali príležitosti na vzdelávanie, rast a kariérny postup. Investujeme aj do miestnych komunít, v ktorých žijeme a pracujeme.

Je pre nás cťou, že nás za túto prácu ocenili niektorí z najvýznamnejších vplyvných osobností a predstaviteľov súčasného IT priemyslu.

Najnovšie globálne ocenenia:

  • Forbes - CGI zaradená medzi najlepšie riadené spoločnosti na svete (2022).
  • International Data Corporation (IDC) - spoločnosť CGI uznaná za "lídra" v prieskume IDC MarketScape: (2022): "Canadian Security Services 2022 vendor assessment" (hodnotenie kanadských dodávateľov bezpečnostných služieb 2022).
  • Medzinárodná asociácia profesionálov v oblasti outsourcingu (IAOP) - spoločnosť CGI uznaná za "lídra" v hodnotení The 2023 Global Outsourcing 100.
  • Certifikácia ISO a CMMI. Podrobný zoznam certifikátov platných pre Českú republiku a Slovensko je k dispozícii nižšie.

 

Spoločnosť CGI IT Czech Republic s.r.o. je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015. Politiku kvality si môžete prečítať tu.

Naša spoločnosť bola ako prvá spoločnosť v Českej republike a na Slovensku certifikovaná podľa medzinárodných noriem ISO 9001:2000 & TickIT.


Naša spoločnosť je jednou z prvých poradenských a technologických spoločností na českom trhu, ktorá získala certifikát organizácie dodržiavajúcej normy ekologického správania podľa medzinárodnej normy ISO 14001:2015.

Download (EN)
Download (SK)


Spoločnosť CGI IT Czech Republic s.r.o. je držiteľom certifikátu systému riadenia IT služieb podľa medzinárodnej normy

ISO 20000-1:2018 pre poskytovanie služieb súvisiacich so životným cyklom ICT riešení, najmä:

  • Outsourcing obchodných procesov
  • Outsourcing, správa a podpora aplikácií
  • Outsourcing, správa a podpora technickej infraštruktúry.

Download (EN)
Download (SK)


Spoločnosť CGI IT Czech Republic s.r.o. je držiteľom certifikátu Systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013 pre oblasť.

Spoločnosť CGI IT Czech Republic s.r.o. je tiež preverená Národným bezpečnostným úradom na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia "Tajné" a na spracovávanie utajovaných skutočností stupňa utajenia "Tajné" v zmysle zákona č. 412/2005 Z. z.

Download (EN)
Download (SK)


TISAX stupeň AL2

Spoločnosť CGI IT Czech Republic s.r.o. je držiteľom certifikátu TISAX stupňa AL2. To nás oprávňuje pracovať s citlivými údajmi a informáciami v prostredí automobilového priemyslu.

Certifikát je platný aj pre všetky pobočky spoločnosti CGI IT Czech Republic s.r.o (Praha, Brno, Ostrava).

EcoVadis

Spoločnosť CGI získala platinový certifikát od nezávislej agentúry EcoVadis, čím sa zaradila medzi 1 % najlepších svetových spoločností v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. CGI sa v hodnotení zlepšila o 10 percentuálnych bodov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a získala 78 bodov zo 100. Viac informácií nájdete tu.