Pomáhame našim zákazníkom stať sa digitálnymi organizáciami zameranými na svojich klientov.

Ako zostať konkurencieschopným v novom digitálnom svete?

Moderná doba si žiada flexibilné, jednoduché, rýchle a bezproblémové služby a produkty. Očakávanie trhu je byť stále online a pripojený z akéhokoľvek zariadenia, kedykoľvek a kdekoľvek.

Súčasne klesajú ceny za výpočtový výkon, pripojenie a za IT zariadenia a na trh prichádzajú nové technológie. To vo výsledku umožňuje rozvoj nových obchodných príležitostí a niekedy dokonca aj celých obchodných modelov. Spoločnosti a organizácie prechádzajú digitálnou transformáciou, menia spôsob akým svoje produkty a služby vyvíjajú, dodávajú, propagujú a podporujú.

CGI vníma digitálnu transformáciu ako kompletnú zmenu, širšiu ako len digitálny predaj a podporu.

Medzi základné stavebné bloky patrí:

  • Excelentná klientska skúsenosť
  • Agilita
  • Pokročilá dátová analytika a hybridné či automatizované poradenstvo
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Rozvoj talentov
  • Internet vecí
  • Cloudové služby

 

Zameranie na klienta

Digitálna zákaznícka skúsenosť - CGI pomáha organizáciám pri vytváraní najrôznejších kanálov pre obsluhu zákazníkov alebo obyvateľov.

Agilný prístup - tradičný "watterfall" prístup pri navrhovaní procesov a tvorby systémov nezodpovedá súčasným dynamickým požiadavkám. CGI pomáha zákazníkom vytvárať systémy pomocou agilných postupov, ktoré sú flexibilnejšie, umožňujú rýchlu reakciu na zmenu a prebiehajú v úzkej interakcii so zákazníkom.

Analýza údajov - organizácie potrebujú transformovať údaje do hodnotných informácií, ktoré pomôžu zlepšiť vzťahy s klientmi alebo obyvateľmi, zvýšiť výkonnosť, zabezpečiť rast ziskov. Implementujeme systémy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), analyzujeme veľké objemy údajov, aplikujeme pokročilé nástroje Analytics, aby sme pomohli našim zákazníkom získať konkurenčnú výhodu.

Ľudia a technológia

Rozvoj talentov - CGI kombinuje jedinečné znalosti jednotlivých odvetví a rôznych podnikových modelov so znalosťami najnovších technológií. Preto môžeme zákazníkom účinne pomáhať na ceste k digitálnej budúcnosti.

Umelá inteligencia a Robotizácia - implementácia jednotlivých prvkov AI a RPA pomáhajú zákazníkom automatizovať administratívne procesy, komunikáciu so zákazníkmi, správu infraštruktúry. Naše know-how sa systematicky rozvíja v niekoľkých kompetenčných centrách zameraných na inteligentnú automatizáciu.

Internet veci (IoT) -  navrhujeme implementáciu "múdrych" zariadení, ktoré navzájom spolupracujú a poskytujú potrebné údaje tak, aby zákazníci priniesli skutočnú pridanú hodnotu.

Prevádzkový model

CGI pomáha zákazníkom identifikovať a implementovať správny prevádzkový model, ktorý zodpovedá potrebám digitálnej organizácie.

Modernizácia IT je kľúčovou prioritou organizácií, ktoré sa snažia znížiť prevádzkové náklady na IT a viac investovať do digitálnych kanálov pre obsluhu zákazníkov alebo obyvateľov.

Využitie  Cloudu - umožňuje organizáciám uvádzať nové služby a produkty na trhy veľmi rýchlo. CGI poskytuje poradenské služby v oblasti bezpečnosti, dostupnosti a výkonu pri využívaní cloudových služieb.

Transformačný outsourcing umožňuje zákazníkom previesť starostlivosť o prevádzku rutinných systémov a aplikácií odborníkov v CGI a sústrediť sa na skutočné priority podnikania. CGI disponuje prevereným know-how z mnohých realizovaných outsourcingových projektov.