Produkty spoločnosti SAP patria medzi najlepšie hodnotené aplikácie a nástroje v kategóriách od stredných podnikov až po veľké nadnárodné korporácie. Spoločnosť CGI ponúka tím viac ako 100 konzultantov a programátorov pre oblasť SAP. CGI je taktiež certifikovaným SAP partnerom pre predaj produktov a riešení (Value Added Reseler) a ich podporu a údržbu (Support Partner).

V oblasti SAP vám CGI ponúka kvalitný mix funkčných a technických schopností, vyvážený pomer senior konzultantov, odborníkov na strednej úrovni a juniorských konzultantov v širokej škále služieb:

 • Plný outsourcing vašich IT služieb
 • Dlhodobú podporu a údržbu vašich systémov
 • Prípravu, návrh a implementáciu dlhodobej stratégie nielen pre oblasť SAP
 • Procesnú a systémovú optimalizáciu a automatizáciu
 • Implementácie nových systémov / riešení
 • Upgrade súčasných systémov na nové verzie vrátane štandardizácie
 • Návrhy a implementáciu zmien akéhokoľvek rozsahu
 • Riešenie architektúry systémov
 • Integráciu riešení SAP na vaše súčasné systémy vrátane webov
 • Dátovú a dlhodobo dôveryhodnú digitálnu archiváciu (elektronické dokumenty)
 • Kontrolu kvality projektov a dodávok externých subjektov
 • Rad ďalších služieb podľa vašich potrieb a požiadaviek
 • Aplikačná podpora SAP BASIS
ERP – Enterprise Resource Planning – riadenie podnikových zdrojov

Moderný a plne integrovaný základný stavebný kameň pre vaše podnikové procesy ako sú:

 • Finančné agendy

  • Účtovníctvo, vrátane možnosti paralelného vedenia IFRS a lokálneho GAAP
  • Manažérske účtovníctvo – controlling
  • Majetkové agendy
  • Riadenie rozpočtov
  • Správa a údržba nehnuteľností vrátane nájmov a prenájmov
 • Logistické agendy
  • Materiálové hospodárstvo
  • Nákup
  • Skladovanie
  • Predaj
  • Riadenie kvality
  • Výroba
 • Ľudsko-zdrojové agendy
  • Evidencia zamestnancov vrátane organizačnej štruktúry
  • Mzdy
  • Vzdelávanie
 • Workflow
CRM – Customer Relationship Management – riadenie vzťahu so zákazníkmi

Inovatívny a vysoko produktívny nástroj, ktorým efektívne a rýchlo získate nových a udržíte existujúcich zákazníkov. Tento nástroj bude pružne podporovať:

 • Marketing
 • Riadenie podpory predaja
 • Riadenie obchodnej komunikácie
 • Riadenie komunikačného centra
 • Riadenie partnerských kanálov
 • Zákaznícky servis
 • Predaj vašich produktov a služieb
SRM – Supplier Relationship Management – riadenie vzťahu s dodávateľmi

Systém pre rozšírenú podporu nákupných procesov, ktorý vám umožní efektívne spravovať a riadiť vaše vzťahy s dodávateľmi, čo prináša úsporu výdavkov v oblasti nákupu. K tomuto vám môže slúžiť:

 

 • Spolupráca s dodávateľmi prostredníctvom elektronickej komunikácie a jej hodnotenie
 • Workflow
 • Strategický nákup (Sourcing)
 • Operatívny nákup (e-Procurement)
IS-U – Industry Solution for Utilities – odvetvové riešenie pre utilitné spoločnosti

Riešenie pre podporu procesov energetických spoločností – od spracovania merania, cez riadenie odpočtov, správu prístrojov, fakturáciu energií i súvisiacich služieb, riadenie pohľadávok až po komunikáciu na energetickom trhu. ISU je úzko integrované so SAP CRM, v rámci ktorého je realizovaná podpora riadenia vzťahu so zákazníkmi, špecificky zameraná na energetické prostredie

IS-T (RM-CA) – Industry Solution for Telecommunication – odvetvové riešenie pre telekomunikačné spoločnosti

Robustné, dynamické a efektívne riešenie pre správu, údržbu a vymáhanie pohľadávok a záväzkov vzniknutých z telekomunikačných služieb postavené na základnej funkcionalite FI-CA

BI / BW – Business Intelligence / Business Warehouse

 

 • Riešenia Business Intelligence poskytujú historické, súčasné i prediktívne zobrazenie obchodných operácií na základe dát získaných z dátového skladu (úložisko informácií) alebo priamo z prevádzkových systémov. Bežné funkcie BI aplikácií zahŕňajú OLAP, reporting, podporu analýz, prehľadové zobrazenie (dashboard, balanced scorecard), dolovanie dát, podnikové riadenie výkonnosti (CPM) a prediktívne analýzy.
 • Riešenie SAP Business Warehouse (SAP BW), založené na platforme SAP NetWeaver Business Intelligence je plne integrované do portálového riešenia reprezentovaného produktom SAP Enterprise Portal (SAP EP). Dátový sklad postavený na produkte SAP BW je taktiež úzko integrovaný so SAP Enterprise systémami (ako napr. ERP, CRM, SRM a pod.). Ďalšou jeho výhodou je, že obsahuje preddefinované riešenie Business Content, ktoré poskytuje už prednastavené štruktúry pre implementáciu reportingu.
Rodina produktov Business Object 

Inovatívne riešenie, ktoré umožňuje prácu s neštruktúrovanými informáciami a presúva prácu s informáciami z rúk IT do rúk bežných používateľov.

 • Dashboards – efektívne a používateľsky veľmi prívetivé prostredie pre vizualizáciu a okamžité vyhodnotenie dát prostredníctvom dynamických grafov, budíkov, meradiel a tabuliek.
 • Web intelligence – umožňuje používateľom flexibilné odpovede na ich obchodné otázky, obsahuje intuitívne ad-hoc nástroje pre ad-hoc výkazníctvo a interaktívne analýzy, a to nielen na webe alebo počítači, ale taktiež v mobilnom zariadení.
 • Cristal Reports – výkonná, používateľsky prívetivá aplikácia, ktorá vám pomôže získať informácie k správnemu rozhodnutiu v správnom čase a v správnom formáte.

 

BPC – Business Planning and Consolidation

Riešenie určené na efektívne plánovanie a konsolidáciu vrátane robustného schvaľovacieho procesu. Toto riešenie vám umožní kvalitne a rýchlo plánovať a konsolidovať bez ohľadu na to, v koľkých a akých systémoch sú zdrojové dáta uložené.

MP – Mobile Platform 

Moderná a robustná mobilná platforma, plne integrovaná s produktmi SAP, ktorá vám zabezpečí vysoko efektívnu prácu vašich zamestnancov, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a aké činnosti vykonávajú.

… a v rade ďalších produktov a riešení na platforme SAP.

CGI disponuje okrem štandardných konzultantov taktiež Global Delivery Centrom, ktoré je považované za „SAP Centre of Excellence”. Toto centrum sa podieľa na SAP Bázových a vývojových službách a dodávkach projektov pre našich globálnych a lokálnych zákazníkov. Spolupracuje s firmami zo všetkých odvetví, od pivovarov a energetických podnikov až po finančné inštitúcie a vládne orgány zahraničné aj lokálne. Konzultanti nie len z tohto centra sú pripravení pracovať taktiež v zahraničí alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu.

SAP logo