Aplikačná podpora úrovne SAP BASIS (Business Application Software Integrated Solution) je všeobecne označená ako podpora hlavnej technologickej platformy aplikácií SAP, slúžiaca k prepojeniu vrstiev operačného systému, databázy, komunikačných protokolov až k jednotlivým business aplikáciám modulov SAP FI, CO, MM atď. Jednotlivé moduly SAP sú potom spúšťané a navzájom komunikujú použitím rôznych typov operačných systémov a databáz práve za pomoci technologickej platformy SAP BASIS.

Naša Služba aplikačnej podpory v oblasti SAP BASIS prináša predovšetkým uprednostnenie garancie kvality služby pred závislosťou na konkrétnych odborníkoch a týmto sa líši od poskytovania klasickej podpory/supportu za použitia dedikovaných osôb. CSEE GDC SAP Basis team je pripravený poskytnúť aplikačnú podporu druhej a tretej úrovne, v ktorej rámci si neprenajímate len jednotlivých konzultantov, ale získavate schopnosť využitia zdieľaných kapacít, kde po zadaní úlohy garantujeme riešenie v súlade s overenými a optimalizovanými postupmi v nasledujúcich i iných oblastiach SAP BASIS.

Prehľad služieb aplikačnej podpory
 • Automatizovaný dohľad dostupnosti SAP systémov v režime 8x5 alebo 24x7
 • Riešenie zákazníckych požiadaviek a chybových hlásení automatizovaného dohľadu
 • Analýza a aplikácia odporúčaní SAP z oblasti EWA a SAP Security Notes
 • Analýza výkonu systému, analýza rastu a návrhy pre archiváciu dát
 • Podpora pri zavádzaní vývoja / zmien v systémoch SAP na úrovni vývojových
  cyklov release i jednotlivých požiadaviek
 • Analýza a konzultácie v oblastiach SAP Security pri použití nástrojov VFORGE ag.
 • Vykonávanie testov a overenie backup stratégií pre obnovy systémov z existujúcich záloh
 • Vykonávanie systémových inštalácií, klientských a systémových kópií, systémových migrácií, upgrade systémov na vyššie verzie

V prípade potreby zároveň poskytujeme podporu v oblasti metodiky zabezpečenia „knowledge transfer“ týkajúcu sa jednotlivých aktivít patriacich do kompetencie SAP BASIS, vďaka ktorej dochádza k jasnej definícii zodpovedností zúčastnených strán a prenosu overených postupov medzi odovzdávajúcou a prijímajúcou stranou procesu odovzdania znalostí.

Prečo CGI?

 • Garanciu alokácie zdieľaných zdrojov na báze FTE (Full Time Equivalent)
 • Garanciu dostupnosti, odbornosti a kvality služieb (Service Level Agreement)
 • Prehľadné členenie aktivít SAP Basis formou servisného katalógu
 • Možnosť odovzdania len vybraných aktivít / oblastí v móde zdieľanej zodpovednosti
 • Transparentné odhady prácnosti jednotlivých aktivít / oblastí
 • Overené štandardizované postupy a riešenia týkajúce sa aktivít v oblasti SAP Basis
 • Zvládnutie nárastu požiadaviek na podporu
 • Jednotný prístup zdieľaných „best practice“ postupov a konzultačného know-how
 • Možnosť kombinácie „nearshore“ / „offshore“ kapacít pre dosiahnutie nižšej cenovej hladiny
 • Riešenie požiadaviek v rovnakom časovom pásme s konzultantmi, ktorí rozumejú európskym štandardom a mentalite.

Doplnením svojho tímu o aplikačnú podporu v oblasti SAP Basis s využitím kapacít CSEE GDC SAP BASIS tímu sa bude môcť vaše oddelenie lepšie venovať aktivitám podporujúcim strategický rozvoj a reagovať na neustále sa meniace business požiadavky bez nutnosti rozvíjať individuálnu kompetenciu vzťahujúcu sa k najviac štandardizovanému modulu v oblasti SAP – modulu SAP Basis.