Odvetvie spracovania platieb ovplyvňujú najmä rastúce požiadavky na automatizáciu, efektívnosť a rýchlosť všetkých procesov. Spoločnosť CGI v tejto oblasti ponúka komplexné pokrytie - od poradenských služieb cez špecifické produkty a riešenia pre spracovanie platieb až po outsourcing.

Problematika spracovania platieb sa netýka len bánk a finančných inštitúcií, ale v podstate všetkých organizácií. Úspešne sme implementovali množstvo systémov na spracovanie platieb v najväčších svetových bankách a veľkých korporáciách.

V prípade bánk a finančných inštitúcií ide najmä o implementácie centralizovaných riešení, ktoré zabezpečujú komplexné spracovanie veľkého objemu platobných transakcií, a to tak domácich (eurových), ako aj medzinárodných – mimo eurových. Z hľadiska rýchlosti spracovania ide o podporu štandardných alebo okamžitých (instantných) platobných schém.

Produkt All Payments, ktorý v tejto oblasti vyvíja a implementuje spoločnosť CGI, spĺňa najvyššie nároky z hľadiska rýchlosti, komplexnosti a bezpečnosti spracovania transakcií a poskytuje modernú platformu na spracovanie všetkých typov platieb pre akúkoľvek finančnú inštitúciu.

Referencia Moneta Money Bank

Zaujíma vás naša spolupráca s poprednou českou bankou Moneta Money Bank? Naše partnerstvo trvá od roku 2016 a za tento čas sme banke pomohli okrem iného implementovať SEPA platby (2016), SWIFT platby (2017), Cache Liquidity Management 24x7 (2019), moduly pre české okamžité a domáce platby (2019 - 2021).

Viac informácií nájdete vo videu tu

Women smiling and looking at laptop

Domáce platby

Spoločnosť CGI podporuje vnútroštátne platobné schémy (ACH, RTGS) od svojich začiatkov v tejto oblasti. Portfólio podporovaných schém sa neustále rozširovalo a dnes zoznam zahŕňa krajiny Európy, Ameriky, Ázie a Austrálie. Zároveň sme pripravení v krátkom čase poskytnúť podporu pre schému v novej lokalite podľa potrieb konkrétneho zákazníka.

SEPA

Spoločnosť CGI možno označiť za lídra na slovenskom a českom trhu v oblasti spracovania transakcií v súlade so štandardmi SEPA (Single Euro Payment Area). Keďže v tejto oblasti pôsobíme od samého začiatku a spolupracujeme s najvýznamnejšími hráčmi na trhu (v celoeurópskom meradle), sme schopní ponúknuť služby a produkty pre najväčších poskytovateľov platobných služieb, ako aj pre zákazníkov s nižšími požiadavkami na objem a zložitosť spracovania transakcií.

Consultant working with monitor
professional working in laptop and tablet

T2 (predtým Target2)

Podobne ako v prípade platieb SEPA produkt podporuje výmenu platobných transakcií v eurách prostredníctvom celoeurópskeho systému RTGS T2.

SWIFT

Medzi tradičné platobné schémy podporované naším produktom patria medzinárodné platby podľa štandardu SWIFT. Produkt CGI podporuje komplexné spracovanie všetkých relevantných platobných správ, napríklad vrátane prevodov a zasielania finančného krytia platieb cez RTGS clearing, ale aj podporu GPI. V súčasnosti pripravujeme produkt na prechod na štandard CBPR+.

Customer service representative
Professionals on discussion

Okamžité (instantné) platby

Podobne ako v prípade SEPA sme včas zachytili vývoj okamžitých platieb. Vďaka tomu máme s týmito typmi platieb dlhoročné skúsenosti a naše služby patria k najlepším na svete. Viac informácií o okamžitých platbách nájdete na stránke https://www.cgi.com/slovensko/sk/instantne-platby