CGI je jedným z najväčších dodávateľov platobných systémov na svete. Pre banky a finančné inštitúcie zabezpečujeme komplexné spracovanie vysokého objemu domácich ale aj medzinárodných transakcií pomocou vlastného SW produktu.

Naše služby možno charakterizovať nasledovne:

  • Dodávame vlastný produkt, preverený v rade implementácií v Slovenskej republike, a v zahraničí (Európa, Ázia/Pacifik)
  • Máme skúsený lokálny tím, ktorý zabezpečuje vývoj samotného produktu, implementácie a služby údržby a podpory. A to všetko v celosvetovom meradle
  • Náš produkt disponuje svetovo ojedinelou kombináciou rozsahu funkčnosti a výkonu, resp. rýchlosti spracovania platieb
  • Produkt pravidelne aktualizujeme a rozširujeme
  • Vďaka našim dlhodobým aktivitám v tejto oblasti môžeme našim zákazníkom poskytnúť potrebné know-how a skúsenosti

Predovšetkým v oblasti spracovania transakcií SEPA možno CGI označiť za lídra na európskom trhu. Keďže v tejto oblasti pôsobíme už od úplného počiatku a navyše spolupracujeme s najvýznamnejšími hráčmi na trhu, dokážeme ponúknuť riešenia pre najväčších poskytovateľov platobných služieb i pre zákazníkov s nižšími nárokmi na objem a komplexnosť spracovania transakcií.

Aktuálnym celosvetovým trendom je spracovanie transakcií v reálnom čase. CGI pre túto oblasť vyvinula produkt poskytujúci špičkový výkon spolu s plnou dostupnosťou 24 x 7 x 365. Okrem podpory SEPA Instant Payments slovenských a českých okamžitých platieb prebieha príprava podpory ďalších real-time schém (napr. RTP v USA).