Platba v reálnom čase je novou normou

Platby v reálnom čase (tzv. okamžité alebo instantné platby) sú naďalej celosvetovým trendom. Zrýchlenie platieb však nie je len o zjednodušení a zvýšení komfortu platieb pre spotrebiteľov alebo o zrýchlení platieb v elektronickom obchode. Napríklad pri firemných platbách môžu finančné prevody v reálnom čase urýchliť dodanie tovaru od obchodných partnerov.

woman smiling and working at laptop

Popredné svetové banky potvrdzujú, že prijatie okamžitých platieb je základom skutočnej digitálnej transformácie a prechodu na OpenBanking.

V našom regióne okrem národných schém okamžitých platieb (napr. Česká republika, Maďarsko) existujú aj medzinárodné schémy, ako napríklad SEPA SCTInst pre EUR.

V Európe považuje Európska komisia zasielanie a prijímanie platieb za kľúčové pre rozvoj jednotného trhu retailových platieb. Podľa vízie Komisie by riešenie EÚ pre cezhraničné platby v reálnom čase zvýšilo efektívnosť a autonómiu EÚ a dokonca by doplnilo existujúce kartové schémy. S cieľom urýchliť tento proces vydala Európska komisia v novembri 2022 nový návrh nariadenia v tejto oblasti, podľa ktorého by banky v EÚ museli povinne ponúkať okamžité platby SEPA, a to bez dodatočných nákladov pre klientov.

Banky v EÚ sa teraz musia zamyslieť nad pripravenosťou svojich platobných systémov na túto situáciu a prípadne tieto systémy modernizovať ešte pred nadobudnutím účinnosti nariadenia.

Hlavné výzvy

Spracovanie platieb v reálnom čase sa výrazne líši od tradičných platobných schém a väčšina platobných systémov zavedených v posledných desaťročiach sa bude musieť z tohto dôvodu modernizovať. Zmeny v týchto starších (zvyčajne dávkových) systémoch alebo napríklad používanie konvertorov na spracovanie platieb v reálnom čase však nemusia byť dostatočné a môžu v budúcnosti viesť k problémom s výkonnosťou, dostupnosťou a bezpečnosťou. Súvisí to s očakávaným výrazným nárastom objemu okamžitých platieb, regulačnými požiadavkami a očakávaniami zákazníkov, pokiaľ ide o dostupnosť a bezpečnosť tejto služby.

Spoločnosť CGI vyvinula službu okamžitých platieb CGI s cieľom riešiť všetky tieto problémy. So službou CGI Instant Payments majú finančné inštitúcie všetko, čo potrebujú na to, aby uspeli vo svete okamžitých platieb.

Služba CGI Instant Payments ponúka niekoľko možností nasadenia, ktoré vám pomôžu vybrať najlepší scenár pre vašu organizáciu. Službu CGI Instant Payments možno nasadiť ako samostatný komponent popri vašom existujúcom platobnom ekosystéme alebo ju možno použiť ako základ pre dôkladnejšiu modernizáciu vašej staršej platobnej infraštruktúry s kompletným systémom CGI All Payments.

Consultant working with monitor
Professionals working on tab and laptop

Škálovateľné riešenie platieb v reálnom čase s najlepším výkonom na trhu

CGI Instant Payments umožňuje bankám efektívne spracovávať platby v reálnom čase a vďaka vysokej škálovateľnosti a dostupnosti je riešenie pripravené na postupný rast banky alebo len na prudké nárasty požiadaviek na spracovanie platieb typické napríklad pre koniec mesiaca alebo predvianočný čas.

Funkčné a najmä nefunkčné parametre CGI Instant Payments robia z tohto produktu absolútnu svetovú špičku v segmente.

Kľúčové parametre služieb okamžitých platieb CGI

 

 

Osvedčené riešenie
 • Produkt CGI Instant Payments je existujúce a preverené riešenie, ktoré funguje v najnáročnejších podmienkach u lídrov na trhu
 • Podporuje niekoľko platobných schém v regiónoch Európy, resp. Asie
 • Dlhodobá zákaznícka podpora, všetky inštalácie sú priebežne aktualizované vrátane zmien v legislatíve
Špičkový výkon spracovania transakcií na trhu
 • Dávkové transakcie: denne sa spracuje viac ako 50 miliónov transakcií v reálnom prostredí (porovnateľná rýchlosť 40 miliónov za hodinu)
 • Okamžité platby: stovky TPS spracovaných v prostredí reálneho času (porovnávacia hodnota 8 000 TPS)
Čas potrebný na uvedenie na trh
 • Realizácia našich projektov zvyčajne trvá 6 až 9 mesiacov
 • Za určitých okolností je možné tento čas skrátiť, českej banke sme pomohli dosiahnuť súlad so SEPA za menej ako 4 mesiace
Vysoká úroveň spokojnosti zákazníkov
 • Vďaka kvalite našich služieb je priemerné skóre spokojnosti našich klientov za posledných 10 rokov trvalo vyššie ako 9 bodov z 10
Customer service representative
En kvinna och en man i ett konferensrum framför en dator

Kľúčové zručnosti

Súčasť súboru špičkových produktov CGI pre banky. Integrované s riešením CGI HotScan360 na boj proti finančnej kriminalite.

 

Osvedčené na trhu
 • Naši zákazníci sú lídrami na svojich trhoch
 • Podpora viacerých typov platieb
 • Jednoduchá integrácia s existujúcimi riešeniami zákazníkov
 • Flexibilné možnosti nasadenia
Škálovateľnosť, rýchlosť a odolnosť
 • Vysoký výkon
 • Flexibilná škálovateľnosť
 • Spracovanie s nízkou latenciou
 • Prepojenie pri poruche, skutočná dostupnosť 24×7
Rôzne možnosti integrácie
 • Bohatý súbor konektorov a rozhraní pre rôzne formáty alebo technologické štandardy
 • Validácia relevantná pre schému
 • Obohatenie údajov
Pripravenosť na prevádzku v priestoroch aj v cloude
 • Podpora pre rôzne cloudové platformy a operačné systémy

Spoločnosť CGI je jedným z mála dodávateľov, ktorých systémy sú v prevádzke od zavedenia SEPA v januári 2008, pričom náš produkt je jedným z prvých, ktorý bol certifikovaný pre SCT aj SDD.