CGI HotScan360 je unikátna platforma pre boj s finančnou kriminalitou a napĺňanie požiadavkou finančnej regulácie.

Pokrýva oblast:

Know Your Customer – overovanie vhodnosti klienta vo vzťahu k lokálnym a globálnym sankciám, zoznamom politicky exponovaných osôb a interným kritériám finančnej inštitúcie a regulátora;

Prevencia a detekcia finančných podvodov – sledovanie a vyhodnocovanie podozrivého chovania; od monitoringu na koncových zariadeniach a komunikačných aplikáciách, cez vyhodnocovanie podozrivých transakcií, až po náznaky interného podvodného chovania  vo vnútri finančnej inštitúcie;

Filtrovanie transakcií v reálnom čase – preverenie každej transakcie pred samotným spracovaním z pohľadu regulačných kritérií a sankcií;

Transakčného monitoringu – retrospektívne a komplexné preverovanie veľkého objemu spracovaných transakcií za účelom odhalenia podozrivých transakcií v dlhodobom horizonte a prípadov prania špinavých peňazí.

Pomocou platformy CGI HotScan360 môžu finančné inštitúcie v reálnom čase monitorovať aktivity, a transakcie klientov, vyhodnocovať ich a identifikovať možné podvodné jednanie, pranie špinavých peňazí, alebo odchýlky oproti štandardnému chovaniu. Súčasťou platformy je aj Case Management zaisťujúci správu incidentov, vyšetrovanie incidentov v niekoľkých úrovniach a konečné uzatvorenie  prípadu.

Risk analytici majú možnosť využiť historické dáta a machine learning prvky pre simuláciu podvodných scenárov, optimalizáciu chybovosti a obohacovanie pravidiel na detekciu rizika.

CGI HotScan360 podporuje generovanie kompletných reportov za účelom splnenia auditných požiadavkou.

Cieľom platformy CGI HotScan360 je umožniť finančným inštitúciám:

  • chrániť seba a svojich zákazníkov;
  • splniť súčasné aj nadchádzajúce regulačné požiadavky;
  • zvýšiť efektivitu na obranu proti podvodom;
  •  znížiť náklady na investigáciu.

Vďaka unikátnemu konceptu využitia technológií a historického Know-How leží hlavná pridaná hodnota platformy CGI HotScan360:

  • vo vyššej presnosti a efektivite pri odhaľovaní podvodného jednania a napĺňaní regulačných požiadavkou;
  • v možnosti dynamického navyšovania výkonu podľa meniacich  sa transakčných objemov;
  • v modularite umožňujúcej inkrementálne pokrytie po čiastkových funkčných oblastiach.

 

Pre viac informácií nás kontaktujte:
hotscan360@cgi.com