CGI HotScan360 je univerzálna otvorená platforma pre riadenie rizík stojaca na troch pilieroch:

 • Detekcii podvodov v reálnom čase (FDS – Fraud Detection System)
 • Špecializácii na „Poznaj svojho klienta“ (KYC - Know Your Customer)
 • Zabezpečení transakcií proti praniu špinavých peňazí (AML – Anti Money Laundering)

Pomocou CGI HotScan360 môžu finančné inštitúcie v reálnom čase monitorovať transakcie klientov, vyhodnocovať ich a identifikovať možné podvody či odchýlky oproti štandardnému správaniu. CGI HotScan360 môže taktiež sledovať kroky a správanie zákazníkov s cieľom identifikovať prípadné aktivity spojené s praním špinavých peňazí.

Prostredníctvom modulu CGI HotScan360 pre case management je možné nastaviť správu incidentov, ich sledovanie a postup ich riešenia. Risk analytici sú taktiež schopní použiť historické dáta k vyhľadávaniu nových vzorcov podvodov. CGI HotScan360 umožňuje manažérom pripravovať rad reportov, správ a statusov na mieru konkrétnym potrebám spoločnosti.

Cieľom CGI HotScan360  je pomôcť finančným inštitúciám hneď na troch úrovniach:

 • Chrániť seba a svojich zákazníkov
 • Znížiť náklady na ochranu proti podvodom
 • Plniť súčasné i budúce regulačné požiadavky

 

Hlavné prínosy CGI HotScan360:

All-in-one platforma – FDS, AML, KYC/CDD

 • Systém detekcie fraudov, KYC/CDD a AML na základe pokročilej analýzy a modulu Machine learning
 • Všetky moduly sú poskytované prostredníctvom jednej platformy, jedinej implementácie a jedinej licencie
 • Implementované procesy sú v súlade s najnovšími i pripravovanými regulačnými predpismi
 • Vysoko výkonný engine, ktorý kontroluje a vyhodnocuje stovky transakcií za sekundu v reálnom čase s odozvou rádovo milisekúnd. Podpora okamžitých i online platieb
 • Implementovaná technológia Machine Learningu pre vylepšenie výkonu systému a detekciu fraudov v budúcnosti
 • Podpora Big Data analýzy a prepojenie s Machine Learningovým rozhraním

Kompletné pokrytie dátových kanálov

 • Plná kontrola nad rozhodovacími procesmi a možnosti ich úprav vlastnými prostriedkami
 • Spracovaná kompletná dátová vertikála – od identifikácie zariadenia klienta až po pokročilú behaviorálnu analýzu klienta naprieč viacerými kanálmi
 • Schopnosť integrovať nesťandardné interné a externé zdroje dát
 • Architektúra umožňujúca implementáciu riešení tretích strán pre pokročilú identifikáciu klientského zariadenia, case management alebo iných komponentov na žiadosť klienta
 • Spracovanie všetkých štandardných kanálov digitálneho bankovníctva, rovnako ako interných a externých zdrojov dát cez out-of-the-box rozhranie

Investičná a prevádzková efektívnosť

 • Self-learning pravidlá a návrhy na optimalizáciu súčasného nastavenia pre zlepšenie detekcie fraudov a zníženie „false positive“ nálezov
 • Úspory nákladov vďaka spoľahlivejšiemu zisťovaniu rizík s využitím Big Data a prediktívnej analýzy prepojenej s modelmi Machine Learning
 • Úspory nákladov vďaka zníženým výdavkom na autentizáciu zákazníkov, automatizáciu procesov a redukciu prevádzkových cien
 • Podrobný prehľad o celkovej bezpečnostnej situácii banky prostredníctvom reportov, analýz a vizualizácií
 • Kompletná implementácia od šiestich mesiacov
 • Integrovaný CMS – Case Mamagement System
 • Podpora „Active-Active“ a „Rolling updates“ pre vysokú dostupnosť a škálovateľnosť

Pre viac informácií o CGI HotScan360 nás kontaktujte.