Kľúčom k úspešnému pôsobeniu na otvorenom trhu s energiami sú efektívne fungujúce procesy riadenia vzťahov so zákazníkmi. Digitálna transformácia prináša v tejto oblasti zásadné zmeny, ktoré umožňujú energetickým spoločnostiam dosahovať strategické ciele a odlíšiť sa na trhu prostredníctvom inovatívnych služieb, riešení a novému prístupu k zákazníkom.

Zameriavame sa na implementáciu systémov na platforme SAP v kombinácii s ďalšími riešeniami a uplatnením nášho know-how z oblasti energetiky. Realizovali sme komplexné dodávky zákazníckych systémov s rozsiahlou integráciou. Náš tím konzultantov pre oblasť CRM a ISU patrí k najskúsenejším na trhu. Vďaka širokým skúsenostiam z projektov nielen v oblasti energetiky sme schopní realizovať návrhy riešení, ktoré sú založené na najlepšej praxi, a zaistiť tak klientovi optimálne využitie funkcií systémov pre pokrytie všetkých procesov.

  • Dlhodobo zabezpečujeme implementáciu a rozvoj zákazníckeho systému pre Pražskú energetiku.
  • Významne sa podieľame na implementáciách a rozvoji zákazníckeho systému pre Skupinu ČEZ.
  • Implementovali sme SAP CRM a ďalšie inovatívne riešenia pre spoločnosť Innogy.