Testovanie, to sa robí hneď po dokončení projektu, že? Môže to tak byť, ale my si myslíme, že lepšie je začať čo najskôr – porozumieť vašej práci a tomu, čo chcete dosiahnuť, a potom sa spoločne dopracovať ku kvalitnému výsledku. Príliš často prichádza rad na testovanie až na konci projektu a pokiaľ sa objavia problémy, vzniká oneskorenie a riešenie môže byť výrazne nákladnejšie.

Aké formy testovania ponúkame?

  • Testovanie funkcionalít
  • Testy použiteľnosti a výkonnosti
  • Testy rozhraní a dátových tokov
  • End-to-end testy
  • Automatizované testy
  • Stratégia, metodika, riadenie testovania a koordinácia akceptačných testov

Dodávame komplexné a efektívne riešenie testovania na mieru vašej prevádzky (taktiež v prostredí agilného vývoja). Naši odborníci na testovanie softwaru majú bohaté skúsenosti z riešení pre renomovaných domácich i zahraničných klientov.